Specialiseret juridisk rådgivning i alle erhvervs- og privatlivets forhold

Vi rådgiver indenfor

Privatret

Erhvervsret

Forsvar

 

Vi dækker hele spektret af juridiske discipliner

Viden & Aktuelt

Se alle

Fantomskatten og iværksætterskatten afskaffes i et nyt iværksætterudspil
Regeringen præsenterede den 21. juni 2024 et iværksætterudspil. Udspillet medfører nogle væsentlige ændringer for iværksættere, herunder en lempet beskatning.   Fantomskatten bortfalder reelt ved udskydelse af skattebetalinger i forbindelse med…
Regeringens erhvervspakke
Den 20. juni 2024 lancerede regeringen sit udspil ”Et stærkere erhvervsliv”, hvori der er flere konkrete skattetiltag. Det er 4 konkrete forslag, der kan få stor betydning for danske virksomheder,…
Nye regler i selskabsloven skal forhindre, at personer, der er frakendt retten til at være ledelsesmedlem i et andet EU/EØS-land, kan registreres som ledelses-medlem i et dansk kapitalselskab
Efter gældende regler kan danske domstole frakende personer retten til at være ledelsesmedlem. Bestemmelserne følger af henholdsvis straffeloven og konkursloven, men tager ikke højde for personer, der er frakendt retten…
Danmark og Sverige reviderer den fælles Øresundsaftale om bl.a. beskatning af danske og svenske pendlere og deres pensioner. Det er målsætningen, at de nye regler træder i kraft fra 2025.
Et par nedslagspunkter: Gældende regler for pendlere – ensretning mellem privat- og offentligt ansatte Privatansatte pendlere, der har hjemmearbejde, bliver beskattet fuldt ud i det land, hvor arbejdsgiveren er hjemmehørende,…
Nyborg & Rørdam bidrager til guide om databeskyttelse
  Advokaterne Janne Glæsel, Janie C. Nielsen og Johan Leonhard har skrevet et kapitel om de danske databeskyttelsesregler i den internationale engelske guide fra Chambers and Partners. I kapitlet gennemgås…
Personskattereformen er vedtaget
Personskattereformen - herunder top-topskat - er vedtaget Folketinget vedtog den 16. maj 2024 den nye personskattereform, som bygger på en politisk aftale fra 14. december 2023. De første ændringer vil…
Etablering af whistleblowerordning
Fra den 17. december 2023 skal alle private danske virksomheder med 50 eller flere ansatte have implementeret en whistleblowerordning. De nærmere krav til whistleblowerordningen fremgår af den danske whistleblowerlov. Whistleblowerloven…
Ny afgørelse fra Højesteret om opgørelse af sagsværdi og -omkostninger
Den 1. september 2023 afsagde Højesteret kendelse i en kæresag, der omhandlede opgørelse af sagsværdien og sagsomkostningerne i en sag om eksklusion fra en andelsboligforening. Afgørelsen giver et principielt indblik…
Ny afgørelse fra Højesteret om varemærker –
Thansen’s brug af OUTTREK krænkede
ikke Trek’s varemærkerettigheder
Højesteret har den 4. oktober 2023 afsagt endelig dom i den langvarige tvist mellem det amerikanske cykelfirma Trek Bicycle Corporation og danske T. Hansen Gruppen A/S om varemærkerne ”TREK” og…
Ny praksis i Erhvervsstyrelsen: Straksafgørelse af anmeldelser af fusioner og spaltninger
Fremover vil der ikke være manuel sagsbehandling, når en fusion eller spaltning anmeldes til registrering ved Erhvervsstyrelsen. Sagsbe-handlingstiden for fusioner og spaltninger har indtil indførelsen af straksafgørelser været 6-8 uger,…
Mindeord om advokat Henrik Dichman
Advokat Henrik Dichman er død, kun 63 år gammel. Henrik blev cand.jur. i 1985, og efter uddannelse i advokatfirmaet Kierkegaard & Malby blev han i 1992 ansat som advokat og…
Nyborg & Rørdam bidrager til Advokatrådets GDPR-styregruppe
  Advokatrådet har nedsat en GDPR-styregruppe, der skal se nærmere på gode råd og vejledning til advokaters efterlevelse af databeskyttelsesreglerne. Advokat Johan Leonhard fra Nyborg & Rørdam er netop blevet…
EU-Domstolen gør anonymiseret datadeling lettere
Overordnet om sagens principielle spørgsmål I en nylig afgørelse fra 26. april 2023 (T-557/20) har EU-Domstolen (Retten i Første Instans) behandlet en sag om deling af data mellem to organisationer…
Selskabslovens nye regler om selskabers grænseoverskridende
omdannelser, fusioner og spaltninger (”grænseoverskridende transaktioner”)
Den 2. marts 2023 vedtog Folketinget et lovforslag til ændring af selskabsloven om selskabers grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger. Der er tale om implementering af det såkaldte ”ændringsdirektiv”1 i dansk…
Nye regler i selskabsloven om
selskabers grænseoverskridende transaktioner
Nye regler om selskabers grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger (”grænseoverskridende transaktioner”) Der er den 25. januar 2023 fremsat et lovforslag til ændring af selskabsloven om selskabers grænseoverskridende omdannelser, fusioner og…
DAC7: Udvidet indberetningspligt
for operatører af digitale platforme
Fra den 1. januar 2023 skal operatører af digitale platforme indberette oplysninger om sælgere og udlejere og de indtægter, som genereres på digitale platforme, når der er tale om formidling…
Nye partnere
Det er med stor glæde, at vi den 1. oktober 2022 bød velkommen til vores to nye advokater og partnere Janie C. Nielsen og Jørgen Reimer Jensen, som i en…
Danmark dømt ved Den
Europæiske Menneskerettighedsdomstol
Danmark er tirsdag den 6. december 2022 blevet dømt ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i en principiel sag vedrørende en dansk kvindes stedbarnsadoption af hendes mands to børn født af en…
Frifindelse i straffesag om grov
skatte- og afgiftsunddragelse
Tidligere direktør frifundet i straffesag om grov skatte- og afgiftsunddragelse Den 12. august 2022 frifandt en enig domsmandsret ved Københavns Byret en tidligere direktør, der var tiltalt for medvirken til…
Ny frist for indberetning af årsrapporter
til Erhvervsstyrelsen
Fremover vil fristen for indberetning af årsrapporten være 6 måneder fra regnskabsårets slutning. En ændring i årsregnskabsloven betyder, at fristen for indberetning af årsrapport udskydes for virksomheder i regnskabsklasse B…
Aktielønsordninger under “lup”
Flere og flere virksomheder etablerer incitamentsordninger i form af aktielønsordninger af forskellig art, fordi det er med til at knytte medarbejderne tættere til virksomheden og kan være nødvendigt/befordrende for vækstmulighederne.…
Forældrekøb stadig muligt i
virksomhedsskatteordningen
En politisk aftale bebudede allerede i december 2019, at forældrekøb i virksomhedsskatteordningen (VSO) mv. skulle “afskaffes”. Det sker ikke. Her i slutningen af november 2020 er et lovforslag fremsat. Forældrekøb…

Vi har bred ekspertise indenfor både privat- og
erhvervsret og en samlet stor erfaring

Mød nogle af vores advokater

Jakob Grøndahl

Partner, advokat (L), M.C.J.

Henrik Johann Fürstenberg

Partner, advokat (H)

David Neutzsky-Wulff

Partner, advokat (H)

Henriette la Cour

Partner, advokat (L), HD (F)

Se flere