David Neutzsky-Wulff

Partner, advokat (H)

Primære arbejdsområder

Strafferet

Procedure

Ansættelses- og arbejdsret

Immaterialret

Profil

David Neutzsky-Wulff er advokat og partner i Nyborg & Rørdam. David har en bred erfaring med retssagsbehandling både i strafferetlige og civile sager. David har en baggrund i Justitsministeriet, hvor han bl.a. deltog i internationale forhandlinger, udarbejdede lovforslag og mødte som anklager i straffesager ved byretten og landsretten.

David har specialiseret sig i strafferet, men har også retssagserfaring inden for en lang række andre retsområder, herunder ansættelses- og arbejdsret, ophavsret, erhvervslejeret og erstatningsret. Inden for det strafferetlige område har David arbejdet med alle typer straffesager, herunder også meget omfattende og komplicerede sager. Derudover har David erfaring med undersøgelseskommissioner. Senest har han været beskikket som bisidder i Undersøgelseskommissionen om SKAT samt fungeret som medhjælper til udspørgeren i Instrukskommissionen.

Referencer

Retten i Sønderborgs dom af 25. august 2021 i sag K01-4652/2020 (Bestyrelsesformand i Kurt Beier Transport A/S frifundet for åger)

UfR 2020.1818 (Sagen mod fhv. PET-chef Jakob Scharf)

UfR 2020.72 (Frifindelse i ATEA-sagen)

TfK 2016.219 (Betinget udvisning for overtrædelse af bl.a. straffelovens § 252 og § 192 a)

Sø- og Handelsrettens kendelse af 23. januar 2019 i sag BS-8644/2018-SHR (Frifindelse for konkurskarantæne)

 

 

CV
Født 1983
Advokatbeskikkelse 2012
Møderet for Landsret 2014
Møderet for Højesteret 2019

  • 2019: Udpeget som beneficieret advokat ved Retten i Lyngby
  • 2018: Partner i Nyborg & Rørdam Advokatfirma
  • 2014 - 2017: Ansat i Nyborg & Rørdam Advokatfirma
  • 2012 - 2014: Ansat i Justitsministeriets departement med bibeskæftigelse hos Statsadvokaten i København
  • 2010 - 2012: Ansat i Norrbom Vinding Advokatfirma
  • 2007 - 2010: Ansat i Justitsministeriets departement med bibeskæftigelse hos Københavns Vestegns Politi og Statsadvokaten for København og Bornholm


Uddannelse
  • 2007: Cand.jur., Københavns Universitet


Undervisning
  • 2012 - 2016: Undervisningsassistent i strafferet på Københavns Universitet


Sprog: Engelsk

88301522 / Mob. 42278595
42 27 85 95
dnw@nrlaw.dk
Sekretær: Janni Trinhammer (jtr@nrlaw.dk)
Download vCard