David Neutzsky-Wulff

Partner, advokat (H)

Primære arbejdsområder

Strafferet

Procedure

Ansættelses- og arbejdsret

Immaterialret

Profil

David Neutzsky-Wulff er advokat og partner i Nyborg & Rørdam. David har en bred erfaring med retssagsbehandling både i strafferetlige og civile sager. David har en baggrund i Justitsministeriet, hvor han bl.a. deltog i internationale forhandlinger, udarbejdede lovforslag og mødte som anklager i straffesager ved byretten og landsretten.

David har specialiseret sig i strafferet og ansættelses- og arbejdsret, men har også retssagserfaring inden for en lang række andre retsområder, herunder ophavsret, erhvervslejeret og erstatningsret.

 

CV
Født 1983
Advokatbeskikkelse 2012
Møderet for Landsret 2014
Møderet for Højesteret 2019

  • 2018: Partner i Nyborg & Rørdam Advokatfirma
  • 2014 - 2017: Ansat i Nyborg & Rørdam Advokatfirma
  • 2012 - 2014: Ansat i Justitsministeriets departement med bibeskæftigelse hos Statsadvokaten i København
  • 2010 - 2012: Ansat i Norrbom Vinding Advokatfirma
  • 2007 - 2010: Ansat i Justitsministeriets departement med bibeskæftigelse hos Københavns Vestegns Politi og Statsadvokaten for København og Bornholm


Uddannelse
  • 2007: Cand.jur., Københavns Universitet


Undervisning
  • 2012 - 2016: Undervisningsassistent i strafferet på Københavns Universitet


Sprog: Engelsk

88301522 / Mob. 42278595
42 27 85 95
[email protected]
Sekretær: Janni Trinhammer ([email protected])
Download vCard