Erik Nyborg

Partner, advokat (H)

Primære arbejdsområder

Erhvervsret

Immaterialret

International olie- og gasret

Konkurrenceret

Procedure

 

Profil

Erik Nyborg er stifter af og partner i Nyborg & Rørdam med møderet for Højesteret siden 1989. Erik er en meget erfaren erhvervsadvokat med et bredt kendskab til de problemer, som erhvervsvirksomheder møder. Han har en pragmatisk tilgang til sagerne og er anerkendt for sin evne til at skabe effektive løsninger.

Erik har ført en længere række af sager for byretter, landsretter og Højesteret samt for diverse sagkyndige nævn. Hvis forhandlingsløsninger ikke kan opnås, og uenighederne må afgøres ved domstolene, kan Erik således også bistå som en erfaren procedør.

Et af Eriks særlige nicheområder er international olie- og gasret.

Et andet af Eriks særlige områder er opstart af nye virksomheder og beskyttelse og håndhævelse af immaterielle rettigheder. Inden for ophavsrettens område bistår han en række organisationer, der repræsenterer rettighedshavere, og han har ført en række principielle retssager om disse spørgsmål, heriblandt følgende:

 

U2014.888H om krænkelse af ophavsretten til reklamefilm

U2010.2487H om påståede mangler ved en filminstruktørs arbejde

U2010.2221H om nedlæggelse af fogedforbud vedrørende www.thepiratebay.org

U2009.875Ø om forholdet mellem ophavsret og ytringsfrihed

U2001.1691H om fremvisning af en skulptur

U1997.975/2Ø om beskæring af film af filminstruktøren Sidney Pollack

 

Medlemskaber

  • Medlem af Højesteretsskranken
  • Medlem af Dansk Selskab for Ophavsret
  • Medlem af Foreningen for Entertainment- og Medieret
  • Medlem af The Association of International Petroleum Negotiators
  • Medlem af bestyrelserne for en række erhvervsdrivende virksomheder og fonde

 

 

CV
Født 1948
Advokatbeskikkelse 1983
Møderet for Højesteret 1989

  • 1983 - : Partner, Nyborg & Rørdam Advokatfirma
  • 1980 - 1983: Advokatfuldmægtig, Advokatfirmaet Jørgen Hoffmeyer m.fl.


Uddannelse
  • 1980: Cand.jur. fra Københavns Universitet


Undervisning
  • Underviser på Danmarks Tekniske Universitet i start af innovationsvirksomheder


Sprog: Engelsk

33387008 / Mob. 28191992
28 19 19 92
en@nrlaw.dk
Sekretær: Tina Juul Kristensen (tjk@nrlaw.dk)
Download vCard