Henriette la Cour

Partner, advokat (L)


Primære arbejdsområder

Skatteret

Erhvervs- og selskabsret

Omstrukturering

Generationsskifter

Virksomhedsoverdragelser

Virksomhedsetablering

Incentive programmer for ledelse og specialister

Entrepriseret

 

Profil

Henriette la Cour er advokat og partner i Nyborg & Rørdam med en bred skatte- og selskabsretlig baggrund. Hun repræsenterer både danske og internationale klienter i skatteforhold inden for såvel selskabs- og erhvervsbeskatning som personskat. Henriette arbejder både med nationale og internationale beskatningsforhold og yder rådgivning i krydsfeltet mellem skatteret og selskabsret, herunder i forbindelse med generationsskifte, omstrukturering og overdragelse af virksomheder samt incentive-strukturer for ledelse og nøglemedarbejdere.

De skattemæssige konsekvenser har ofte en fremtrædende rolle i forhold til, hvordan en given transaktion struktureres. Henriette er på det område en erfaren rådgiver og sparringspartner med god forretningsmæssig forståelse. Det sikrer optimering af skattemæssige forhold såvel ved forskellige typer transaktioner som i tilknytning til opstart eller operationel drift af virksomheder, kapitalændringer og regulering af ejerforhold og ejeraftaler.

Henriette fører endvidere skattesager for de administrative klageinstanser og for domstolene.

 

 

Medlemskaber og tillidshverv

Bestyrelsesmedlem/rådgiver:

 • Bestyrelsesmedlem i Danske Skatteadvokater
 • Paneldeltager i Øresund Business
 • Rådgiver i Håb i Psykiatrien

Medlem af:

 • Dansk Skattevidenskabelig Forening
 • International Fiscal Association
 • Dansk Forening for Selskabsret
 • Foreningen Øresundsadvokater
 • Dansk Biotek


Udgivelser

 • Skribent af artikler i bl.a. TfS, Inspi, og medforfatter af IT Jura (Thomsons Forlag 2001).

 

 

CV
Født 1964
Advokatbeskikkelse 1996
Møderet for landsret 1998

 • 2012 - : Partner/advokat, Nyborg & Rørdam Advokatfirma
 • 2009 - 2012: Director, Leder af KPMG Legal Services i Skatteafdelingen
 • 2008 - 2009: Director, KPMG, Skatteafdelingen
 • 2002 - 2008: Advokat, Accura Advokataktieselskab
 • 2000 - 2002: Advokat, Plesner Advokatfirma (efter fusion med O. Bondo Svane)
 • 1995 - 2000: Advokatfuldmægtig og senere advokat, O. Bondo Svane Advokatfirma
 • 1991 - 1995: Skattejurist/konsulent, KPMG


Uddannelse
 • 1994: HD i Finansiering og Kreditvæsen, Handelshøjskolen i København
 • 1991: Cand.jur., Københavns Universitet
 • 1989: Licence Speciale en Droit Européen ved Université Libre de Bruxelles


Undervisning
Henriette la Cour har undervist både revisorer og advokater samt hos Center for Ledelse i krydsfeltet skat/selskabsret.

Sprog: Engelsk og tysk

33387025 / Mob. 31149515
31 14 95 15
hlc@nrlaw.dk
Sekretær: Tina Juul Kristensen (tjk@nrlaw.dk)
Download vCard