Janne Glæsel

Partner, advokat (H)

Primære arbejdsområder

Immaterialret
Markedsføringsret
Persondataret
Administration af boer og fonde

Profil

Janne Glæsel er advokat og partner i Nyborg & Rørdam Advokatfirma og gennem mere end 25 år specialiseret inden for immaterialret med fokus på varemærkeret, ophavsret, domænenavne og markedsføringsret. Hun har betydelig erfaring med retssagsførelse inden for området, herunder forbudssager og retssager særligt for Sø- og Handelsretten og for Højesteret, men derudover også administrative klageorganer. Endvidere har hun erfaring med at føre tvister for EU-domstolssystemet.

Janne rådgiver endelig inden for persondataretten, herunder international overførsel af persondata.

Janne har tillige som autoriseret bobestyrer ved Københavns Skifteret siden 1997 arbejdet med generationsskifte, herunder dødsboskifte, udarbejdelse af testamenter og ægtepagter.

Janne har tidligere været bestyrelsesformand for Københavns Zoologiske Have.

 

Medlemskaber

 • Famous Mark/Well-Known Marks Committee og tidl. formand for Non-Traditional Marks Committee under International Trademark Association (INTA).
 • Næstformand i Datarådet
 • Bestyrelsesmedlem i en række almennyttige fonde
 • Medlem af DIFO’s juridiske panel
 • Deltager i Patent- og Varemærkestyrelsens ekspertpanel

Udgivelser

 • “Webcast af generalforsamlinger – en krænkelse eller god Corporate Governance?” i Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013, s. 259 ff.
 • “Formidling af skiftereformen” i Festskrift til Taksøe-Jensen, Finn af 19. maj 1999: Generationsskifte i ret og praksis
 • “The 3D shape dilemma: Refusal to register the three-dimensional shape of a loudspeaker” i Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2012, vol 7, nr. 10
 • “Copyright Litigation” second edition 2015 – European Lawyer, Thomson Reuters
 • Løbende bidragsyder til tidsskriftet “Lov og Data” for Danmark
CV
Født 1953
Advokatbeskikkelse 1981
Møderet for Højesteret 1989

 • 2018: Partner i Nyborg & Rørdam Advokatfirma
 • 2017: Kontorfællesskab med Nyborg & Rørdam Advokatfirma
 • 2008 - 2016: Partner, Gorrissen Federspiel
 • 1996: Autoriseret bobestyrer ved Københavns Skifteret
 • 1986-2007: Partner, Bech-Bruun
 • 1978-1986: Advokat, Bech-Bruun


Uddannelse
 • 1978: Cand.jur. fra Københavns Universitet


Sprog: Engelsk

33387005 / Mob. 27802555
27 80 25 55
jgl@nrlaw.dk
Sekretær: Anne Karlsen (aka@nrlaw.dk)
Download vCard