Lars Kjeldsen

Partner, advokat (H)

Primære arbejdsområder

Skatteret

Procedure

Voldgiftssager

 

Profil

Lars Kjeldsen er advokat og partner i Nyborg & Rørdam med møderet for Højesteret siden 1991. Lars er en af vores mest erfarne advokater, og han beskæftiger sig med rets- og voldgiftssager, undersøgelser og sager mod offentlige myndigheder. Lars virker som voldgiftsdommer i en række nationale og internationale voldgiftssager og er certificeret voldgiftsdommer.

 

Referencer

Lars har været udpeget som voldgiftsdommer i internationale og nationale voldgiftssager mere end 40 gange.

Lars har virket som udspørger i Instrukskommissionen.

Lars har virket som udspørger i Skattesagskommissionen.

Lars fungerer som bisidder i Undersøgelseskommissionen om SKAT.

Lars fungerede som bisidder i Granskningskommissionen om mink.
Lars fungerede som bisidder i Granskningskommissionen vedrørende FE.

Lars har forestået advokatundersøgelsen vedrørende seksuelle krænkelser inden for Den Katolske Kirke i Danmark.

Lars har fungeret som bisidder ved den tjenstlige undersøgelse i forbindelse med Christiania-sagen.

Lars har igennem 5 år deltaget i Tvind-sagen som beskikket forsvarer samt virket som beskikket forsvarer for Stein Bagger.

Lars er en meget erfaren procedør i Højesteret og for EU-Domstolen. Han har i den forbindelse ført en række større principielle sager, herunder:

 • Anklagemyndigheden mod Jakob Scharf i forbindelse med sagen om udgivelsen af bogen ”7 år for PET” (UfR 2020.1818)
  Kommenteret af professor, ph.d. Trine Baumbach i TfK 2020.395
  - Kommenteret af Af Marc Schack, cand.jur., ph.d., adjunkt ved Forsvarsakademiet i U.2020B.23 i artiklen; National sikkerhed og fortrolighed i dansk ret
 • Realdanmark 3 (Bang/Grønborg) (UfR 2009.2142)
   - Kommenteret i Værdipapirhandelsloven, bind 2, 2011, side 417 – 419, Revision- og Regnskabsvæsen nr. 1, 2007, side 40 – 47, Børs- og Kapitalmarkedsret 2012, side 632 – 634. Bernard Gomard, Juridisk Tidsskrift nr. 2, 2007. Paul Krüger Andersen, Aktie- og Anpartsselskabsret 12. udgave 2013, side 38, 351, 355 og 379.
 • Hans Markus Kofod mod Den Danske Stat (EF-Domstolens dom af 5. juli 2007)
  -
  Kommenteret af Søren Friis Hansen i Skattepolitisk Oversigt nr. 5, 2007, side 265. Erik Werlauf i Tidsskrift for Skatter og Afgifter 2007, nr. 592. Jeppe R. Stockhøj, Skat Udland nr. 2007 347. Thomas Boker, Tidsskrift for Skat 2007 nr. 685 og Søren Næsborg Jensen, SR-Skat nr. 2008 nr. 2, side 124.
 • J.T. Ross Jackson mod Den Danske Stat (UfR 2009.757H)
   - Kommenteret af Hans Jørgen Mailand, TfS 2009.344.
 • Voma Holding A/S mod Skatteministeriet (UfR 2011.2235H)
  -
  Kommenteret af Jan Guldmand Hansen og Nikolaj Vinther i SR.2012.184.

Medlemsskaber og tillidshverv

 • Medlem af Bestyrelsen for Foreningen Højesteretsskranken
 • Censor ved Københavns Universitet
CV
Født 1955
Advokatbeskikkelse 1985
Møderet for Højesteret 1991

 • 2010: Censor ved Københavns og Århus Universitet
 • 2007: Certificeret voldgiftsdommer
 • 1992- : Nyborg & Rørdam Advokatfirma
 • 1991: Advokatfirmaet Allison & Humphreys, London
 • 1989-91: Advokatfirmaet Nielsen & Nørager
 • 1983-88: Advokatfirmaet Per Walsøe
 • 1982-83: Manuduktør ved Københavns Universitet i formueret
 • 1982-83: Fuldmægtig i Justitsministeriets Departement


Uddannelse
 • 1982: Cand.jur. (Københavns Universitet)
 • 1981: Specialfagseksamen i søret (Oslo Universitet)


Undervisning
 • Har undervist på Danske Advokaters kursus om voldgift.
 • Har undervist på Københavns Universitet i formueret, på Advokatrådets kurser i skatteret samt Advokatrådets kurser i praktisk afvikling af højesteretsprocedure


Sprog: Engelsk

33387002
28109636
lk@nrlaw.dk
Sekretær: Tina Juul Kristensen (tjk@nrlaw.dk)
Download vCard