Dødsboer og boskat

Se vores advokater

Dødsboer og boskat

Nyborg & Rørdam bistår med behandling af dødsboer som bobestyrer eller som advokat for privatskiftende arvinger i alle typer dødsboer – store som små. Vi sikrer, at arvefordelingen sker efter arvelovens regler samt de ønsker, som afdøde måtte have udtrykt i et testamente. Vi varetager herunder arvingernes interesser i relation til skatte- og afgiftsmæssige forhold. Vi har stor erfaring med at bistå i arveretlige sager, hvori der indgår generationsskifte af virksomheder. Vi bistår endvidere arvinger særskilt i forhold til dødsboer, hvor der måtte opstå tvister om arveret m.v. i boer, der behandles af andre bobestyrere.

Nyborg & Rørdam yder rådgivning inden for bl.a. følgende områder:

  • Rådgivning om valg af skifteform
  • Håndtering af aktiver i dødsboet i ind- og udland
  • Skattemæssige forhold, herunder om dødsboskat og skattemæssig succession
  • Omstrukturering af selskaber under bobehandlingen
  • Boafgiftsmæssige forhold, herunder rådgivning om arveafkald
  • Udarbejdelse af åbningsstatus
  • Udarbejdelse af boopgørelse og boselvangivelse
  • Rådgivning om uskiftet bo og skattemæssige konsekvenser herved
  • Repræsentation af arvinger i tvister mod medarvinger

Anne Heide-Jørgensen

Partner, advokat (L)

Janne Glæsel

Partner, advokat (H)

Henrik Johann Fürstenberg

Partner, advokat (H)

Maryla Rytter Wróblewski

Partner, advokat (H)

Mathias Højte

Advokat

Vi rådgiver indenfor

Erhvervsret

Forsvar

Viden & Aktuelt

Se alle

Danmark dømt ved Den
Europæiske Menneskerettighedsdomstol
Danmark er tirsdag den 6. december 2022 blevet dømt ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i en principiel sag vedrørende en dansk kvindes stedbarnsadoption af hendes mands to børn født af en…