Erhvervsstrafferet og økonomisk kriminalitet

Se vores advokater

Erhvervsstrafferet og økonomisk kriminalitet

Vi har meget stor erfaring med straffesager om økonomisk kriminalitet og med straffesager inden for erhvervslivets forhold. Det kan være sager om overtrædelse af straffeloven, skatte- og afgiftslovgivningen eller andre dele af særlovgivningen, f.eks. konkurrencelovgivningen, kapitalmarkedsloven eller lov om autorisation af sundhedspersoner. I større straffesager om økonomisk kriminalitet har vi fordel af, at vi har kendskab til erhvervslivets forhold gennem vores øvrige rådgivning.

Kontakt en advokat med forstand på strafferet så tidligt som muligt i sagens forløb, så vi kan give en grundig vejledning om regler og rettigheder allerede inden den første afhøring hos politiet. Vi drøftet fordele og ulemper ved at bede om navneforbud og virker som sparringspartner ved drøftelse af spørgsmål om mediehåndtering. Vi er opmærksomme på muligheder for eventuelt at lukke sagen ved bødevedtagelse mv., da det i nogle tilfælde kan være den bedste og på sigt mest fornuftige løsning på sagen.

Vi har en stor procedureerfaring og har erfaring også fra anklagemyndigheden. Vi bruger denne viden i vores klienters interesse til at opnå det bedst mulige resultat. Gennem årene har vi ført flere offentligt omtalte og principielle erhvervsstrafferetlige sager, heriblandt Tvind-sagen, sager mod tidligere direktører i Gate Gourmet og i IT Factory, sager om overtrædelse af sanktioner mod Rusland og sager om uberettiget modtagelse af refusion af udbytteskat.

Lars Kjeldsen

Partner, advokat (H)

Hanne Rahbæk

Partner, advokat (H)

David Neutzsky-Wulff

Partner, advokat (H)

Vi rådgiver indenfor

Privatret

Erhvervsret

Viden & Aktuelt

Se alle

Frifindelse i straffesag om grov
skatte- og afgiftsunddragelse
Tidligere direktør frifundet i straffesag om grov skatte- og afgiftsunddragelse Den 12. august 2022 frifandt en enig domsmandsret ved Københavns Byret en tidligere direktør, der var tiltalt for medvirken til…