Forsvar

Alle kan få brug for et gennemtænkt og velovervejet forsvar. Det er åbenbart i alle sager om mulig overtrædelse af straffelovens regler, men det samme gælder i alle undersøgelsessager, som kan ende med disciplinært ansvar eller straf, f.eks. skattesager, undersøgelser fra konkurrencemyndighederne eller ved nedsættelse af en kommissionsundersøgelse.  Hos Nyborg & Rørdam dækker vi hele spektret af juridiske områder, fordi det er en vigtig del af arbejdet som advokat at bistå mennesker, som befinder sig i en kritisk og tilspidset livssituation.

Uanset sagens karakter gælder det generelt om at få inddraget advokaten så tidligt i forløbet som muligt.  Grundig vejledning om regler og rettigheder på et tidligt tidspunkt kan have væsentlig betydning for fastlæggelse af strategi, tilrettelæggelse af eventuelle ekstra undersøgelser samt drøftelse af deltagelse i forløbet, herunder f.eks. spørgsmål om håndtering af presse m.v. Uanset hvilke sager vi påtager os, er vi klientens talsperson. Vi arbejder for, at vores klienter føler sig i trygge hænder, og at vi er lette at komme i kontakt med.

Læs mere under de konkrete emner, Kommissioner, undersøgelser og tjenestemandssager, Strafferet, Erhvervsstrafferet og økonomisk kriminalitet

Lars Kjeldsen

Partner, advokat (H)

Hanne Rahbæk

Partner, advokat (H)

David Neutzsky-Wulff

Partner, advokat (H)

Vi rådgiver inden for

Privatret

Erhvervsret

Viden & Aktuelt

Se alle

Frifindelse i straffesag om grov
skatte- og afgiftsunddragelse
Tidligere direktør frifundet i straffesag om grov skatte- og afgiftsunddragelse Den 12. august 2022 frifandt en enig domsmandsret ved Københavns Byret en tidligere direktør, der var tiltalt for medvirken til…