Forsvar

Hos Nyborg & Rørdam vægter vi strafferet på lige fod med privatretten og erhvervsretten. Vi insisterer på at dække hele spektret af juridiske områder og har valgt at gøre det, fordi vi mener, det er en vigtig del af advokatjobbet at bistå mennesker, som befinder sig i en kritisk og tilspidset livssituation.

Vores advokater har betydelig erfaring og troværdighed i alle landets retssale og ved EU-Domstolen. Vi har en stor procedureerfaring, som kommer klienten til stor gavn i civile sager og straffesager, herunder sager om økonomisk kriminalitet. Gennem årene har vi ført flere opsigtsvækkende og principielle sager, heriblandt Blekingegadesagen, Tvindsagen, Sidegadevekseler-sagerne, æresdrabssagen fra Slagelse, straffesagen mod den tidligere chef for PET og sagen om en læges bistand til selvmord.

Lars Kjeldsen

Partner, advokat (H)

Hanne Rahbæk

Partner, advokat (H)

David Neutzsky-Wulff

Partner, advokat (H)

Vi rådgiver inden for

Privatret

Erhvervsret

Viden & Aktuelt

Se alle

Frifindelse i straffesag om grov
skatte- og afgiftsunddragelse
Tidligere direktør frifundet i straffesag om grov skatte- og afgiftsunddragelse Den 12. august 2022 frifandt en enig domsmandsret ved Københavns Byret en tidligere direktør, der var tiltalt for medvirken til…