Generationsskifte og arveplanlægning

Se vores advokater

Generationsskifte og arveplanlægning

Nyborg & Rørdam bistår med at tilrettelægge overgangen af værdier til næste generation med fokus på såvel skatte- og afgiftsmæssig optimering som personlige og forretningsmæssige hensyn. Vi har stor erfaring med at bistå i familie- og arveretlige sager, hvori der indgår generationsskifte i virksomheder.

Nyborg & Rørdams kompetencer og rådgivning omfatter:

  • Generel arveplanlægning ved oprettelse af testamente m.v.
  • Skattemæssige forhold ved generationsskiftemodeller, herunder skattebetaling eller eventuel gaveafgift ved overdragelsen
  • Generationsskifte af virksomhed, herunder valg af generationsskiftemodel, f.eks. gradvis overdragelse til børn eller tredjepart. Se også under Generationsskifte (erhverv)
  • Omstrukturering af selskaber
  • Generationsskifte af fast ejendom og anden formue
  • Sikring af formuen gennem flere generationer (successionsrækkefølge)
  • Generationsskifte på tværs af landegrænser

Anne Heide-Jørgensen

Partner, advokat (L)

Maryla Rytter Wróblewski

Partner, advokat (H)

Mathias Højte

Advokat

Henriette la Cour

Partner, advokat (L), HD (F)

 Hvornår har du brug for rådgivning i privatret?

 Alle vil på et eller flere tidspunkter i livet få behov for rådgivning indenfor privatlivets retsforhold. Det kan f.eks. være, når man skal ud at købe et hus, hvis man skal igennem en skilsmisse, hvis man har mistet en af sine nærmeste og, boet, efter vedkommende, skal skiftes, hvis man kommer slemt til skade ved et biluheld og, man skal føre en erstatningssag osv. Der er mange situationer, hvor du kan få brug for en advokat med speciale i privatretten.

Kontakt os i dag

Vi rådgiver indenfor

Erhvervsret

Forsvar

Viden & Aktuelt

Se alle

Danmark dømt ved Den
Europæiske Menneskerettighedsdomstol
Danmark er tirsdag den 6. december 2022 blevet dømt ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i en principiel sag vedrørende en dansk kvindes stedbarnsadoption af hendes mands to børn født af en…