Immaterial- og medieret

Se vores advokater

Immaterial- og medieret

Vi bistår kunstnere og andre rettighedshavere og deres organisationer vedrørende udnyttelse, beskyttelse og håndhævelse af immaterielle rettigheder i relation til dansk lovgivning og EU-regulering. Flere af vores advokater har særlig ekspertise på dette område og er i stand til at give en samlet og tværgående rådgivning i immaterial- og medieretlige spørgsmål. Vi rådgiver desuden om radio- og TV-virksomhed, IPTV, medieansvarsloven mv.

Vores bistand omfatter blandt andet:

  • Forhandling og indgåelse af kontrakter og overenskomster for rettighedshavere og disses organisationer
  • Førelse af retssager, voldgiftssager og sager ved Ophavsretslicensnævnet
  • Beskyttelse og registrering af varemærker og domænenavne i Danmark og udlandet
  • Forhandling og indgåelse af aftaler vedrørende udnyttelse af rettigheder inden for det teknologiske innovationsmiljø, herunder forsknings- og udviklingskontrakter
  • Rettighedsspørgsmål vedrørende internettet, herunder vedrørende brugen af domænenavne
  • Administration og forvaltning af ophavsrettigheder for boer

Erik Nyborg

Partner, advokat (H)

David Neutzsky-Wulff

Partner, advokat (H)

Johan Leonhard

Partner, advokat (L)

Janne Glæsel

Partner, advokat (H)

Vi rådgiver indenfor

Privatret

Forsvar

Viden & Aktuelt

Se alle

Ny praksis i Erhvervsstyrelsen: Straksafgørelse af anmeldelser af fusioner og spaltninger
Fremover vil der ikke være manuel sagsbehandling, når en fusion eller spaltning anmeldes til registrering ved Erhvervsstyrelsen. Sagsbe-handlingstiden for fusioner og spaltninger har indtil indførelsen af straksafgørelser været 6-8 uger,…
Nyborg & Rørdam bidrager til Advokatrådets GDPR-styregruppe
Advokatrådet har nedsat en GDPR-styregruppe, der skal se nærmere på gode råd og vejledning til advokaters efterlevelse af databeskyttelsesreglerne. Advokat Johan Leonhard fra Nyborg & Rørdam er netop blevet udpeget…
EU-Domstolen gør anonymiseret datadeling lettere
Overordnet om sagens principielle spørgsmål I en nylig afgørelse fra 26. april 2023 (T-557/20) har EU-Domstolen (Retten i Første Instans) behandlet en sag om deling af data mellem to organisationer…
Selskabslovens nye regler om selskabers grænseoverskridende
omdannelser, fusioner og spaltninger (”grænseoverskridende transaktioner”)
Den 2. marts 2023 vedtog Folketinget et lovforslag til ændring af selskabsloven om selskabers grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger. Der er tale om implementering af det såkaldte ”ændringsdirektiv”1 i dansk…
Nye regler i selskabsloven om
selskabers grænseoverskridende transaktioner
Nye regler om selskabers grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger (”grænseoverskridende transaktioner”) Der er den 25. januar 2023 fremsat et lovforslag til ændring af selskabsloven om selskabers grænseoverskridende omdannelser, fusioner og…
DAC7: Udvidet indberetningspligt
for operatører af digitale platforme
Fra den 1. januar 2023 skal operatører af digitale platforme indberette oplysninger om sælgere og udlejere og de indtægter, som genereres på digitale platforme, når der er tale om formidling…
Ny frist for indberetning af årsrapporter
til Erhvervsstyrelsen
Fremover vil fristen for indberetning af årsrapporten være 6 måneder fra regnskabsårets slutning. En ændring i årsregnskabsloven betyder, at fristen for indberetning af årsrapport udskydes for virksomheder i regnskabsklasse B…
Aktielønsordninger under “lup”
Flere og flere virksomheder etablerer incitamentsordninger i form af aktielønsordninger af forskellig art, fordi det er med til at knytte medarbejderne tættere til virksomheden og kan være nødvendigt/befordrende for vækstmulighederne.…
Forældrekøb stadig muligt i
virksomhedsskatteordningen
En politisk aftale bebudede allerede i december 2019, at forældrekøb i virksomhedsskatteordningen (VSO) mv. skulle “afskaffes”. Det sker ikke. Her i slutningen af november 2020 er et lovforslag fremsat. Forældrekøb…