Kommissioner, undersøgelser og tjenestemandssager

Se vores advokater

Kommissioner, undersøgelser og tjenestemandssager

Hos Nyborg & Rørdam er vi eksperter i kommissioner og undersøgelsessager. Vi har i en årrække som bisiddere repræsenteret en lang række offentligt ansatte fra yngste fuldmægtig til departementschefer og ministre. Vi arbejder aktivt for, at processen bliver så ordentlig og transparent som muligt og udfordrer rammerne for undersøgelserne ved at indbringe også processuelle spørgsmål for retten om nødvendigt.

Herudover har vi varetaget hvervet som udspørger i flere kommissioner, og vi har derfor også et indgående kendskab til, hvordan der arbejdes bag kulissen.

Vi bruger vores egen viden om den offentlige forvaltning, vores kendskab til sagsgange og ministerbetjening koblet med vores indsigt i efterforskningsmetoder til at klæde klienten bedst muligt på til afhøringer m.v.

Vi varetager også tjenestemandssager og har som bisidder bistået i bl.a. den tjenestemandssag, som tilsidesatte Minkkommissionens vurdering af forløbet, sådan at en række meddelte advarsler blev trukket tilbage. Vi har desuden bistået ledelsen i Justitsministeriet i forbindelse med den tjenstlige undersøgelse af Christiania-sagen (2014).

Vi har bl.a. været involveret i følgende kommissioner:

  • Skatteundersøgelseskommissionen – bisidder (verserende)
  • Minkkommissionen – bisidder (2022)
  • Instrukskommissionen – udspørger (2020)
  • Tibetkommissionen I – bisidder (2017)
  • Statsløsekommissionen – bisidder (2015)
  • Skattesagskommissionen – udspørger (2014)
  • Skattefradragskommissionen – bisidder (2006).

Lars Kjeldsen

Partner, advokat (H)

Hanne Rahbæk

Partner, advokat (H)

David Neutzsky-Wulff

Partner, advokat (H)

Vi rådgiver indenfor

Privatret

Erhvervsret

Viden & Aktuelt

Se alle

Frifindelse i straffesag om grov
skatte- og afgiftsunddragelse
Tidligere direktør frifundet i straffesag om grov skatte- og afgiftsunddragelse Den 12. august 2022 frifandt en enig domsmandsret ved Københavns Byret en tidligere direktør, der var tiltalt for medvirken til…