Nyhedsbreve

GDPR:
NYHEDSBREV JUNI 2021 – PERSONDATA – Update juni 2021
NYHEDSBREV NOVEMBER 2018 – GDPR – Krav om private virksomheders kryptering af e-mails, e-Privacy forordning og EU-dom om fælles dataansvar mv.
NYHEDSBREV SEPTEMBER 2017 – Ny EU-forordning – Overvågning af medarbejderes private e-mails – ny dom fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
NYHEDSBREV JUNI 2017 – Ny EU-forordning – Sanktioner for manglende overholdelse
NYHEDSBREV MAJ 2017 – Ny EU-forordning – Overførsel af oplysninger på tværs af landegrænser
NYHEDSBREV APRIL 2017 – Ny EU-forordning – Adfærdskodekser og certificering
NYHEDSBREV FEBRUAR 2017 – Ny EU-forordning – Skal din organisation udpege en DPO?
NYHEDSBREV JANUAR 2017 – Ny EU-forordning – den dataansvarliges (nye) forpligtelser
NYHEDSBREV OKTOBER 2016 – Ny EU-forordning om persondatabeskyttelse
 
MEDARBEJDERAKTIER:
NYHEDSBREV FEBRUAR 2022 – Aktielønsordninger under “lup”
NYHEDSBREV JANUAR 2021 – Nye regler fra 2021 for aktieløn i mindre og mellemstore virksomheder
NYHEDSBREV FEBRUAR 2019 – NU VEDTAGET – Forbedrede vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder – 50 % af årsløn som medarbejderaktier
NYHEDSBREV 17. DECEMBER 2018 – Større aftalefrihed ved indgåelse af aktieoptionsordninger mv.
NYHEDSBREV 7. NOVEMBER 2018 – Forbedrede vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder – 50 % af årsløn som medarbejderaktier
NYHEDSBREV 31. AUGUST 2018 – Forslag til ændring af aktieoptionsloven
NYHEDSBREV 16. MAJ 2018 – Styrkelse af muligheden for at aflønne med medarbejderaktier
NYHEDSBREV 19. MARTS 2018 – Lempelse af reglerne om medarbejderaktier
NYHEDSBREV 30. AUGUST 2017 – Regeringens skatteudspil vedr. aktier, herunder medarbejderaktieordninger
NYHEDSBREV MAJ 2016 – Vedtaget – Nye skatteregler for medarbejderaktier mv.
NYHEDSBREV MARTS 2016 – Nu er lovforslaget fremsat – Gunstigere skatteregler for visse medarbejderaktier mv.
NYHEDSBREV FEBRUAR 2016 – Gunstigere skatteregler for visse medarbejderaktier mv.
NYHEDSBREV JUNI 2011 – Medarbejderaktier – tilsidesættelse af tilbagekøbsklausul
 
SELSKABSRET:
NYHEDSBREV 1. JANUAR 2021 – Krav til opbevaring af selskabsdokumenter
NYHEDSBREV 30. NOVEMBER 2020 – Forslag om lempeligere krav til omregistrering af iværksætterselskaber til anpartsselskaber
NYHEDSBREV 22. MAJ 2019 – Skærpelse af reglerne om registrering af reelle ejere
NYHEDSBREV 20. MAJ 2019 Iværksætterselskaber afskaffet og kapitalkravet for anpartsselskaber nedsat til 40.000 kr.
NYHEDSBREV 8. MARTS 2019 – Lovforslag om afskaffelse af iværksætterselskaber og nedsættelse af kapitalkravet for anpartsselskaber til 40.000 kr. fremsag
NYHEDSBREV 22. MARTS 2018 – Lovforslag om ændring af selskabsloven
NYHEDSBREV 14. NOVEMBER 2017 – Erhvervs- og iværksætterpakken er nu aftalt
NYHEDSBREV JUNI 2017 – Nyt krav om registrering af reelle ejere
NYHEDSBREV DECEMBER 2014 – Det Offentlige Ejerregister
 
SKATTERET:
NYHEDSBREV 8. DECEMBER 2020 – Forældrekøb stadig muligt i virksomhedsskatteordningen
NYHEDSBREV 18. NOVEMBER 2020 – Forældrekøb stadig muligt i VSO
NYHEDSBREV 2. OKTOBER 2019 – Regeringens lovprogram 2019/20 – forventede forslag
NYHEDSBREV 20. FEBRUAR 2019 – Den ny investorfradragslov
NYHEDSBREV 19. FEBRUAR 2019 – VEDTAGET – Yderligere afbureaukratisering af forskerskatteordningen
NYHEDSBREV 31. AUGUST 2017 Udkast til lovforslag: Fradrag for alle erhvervsmæssige lønudgifter
NYHEDSBREV 30. AUGUST 2017 – Regeringens skatteudspil vedr. personbeskatning
NYHEDSBREV 30. AUGUST 2017 – Regeringens udspil om forskerskatteordningen/ny 27%’s bruttoskat
NYHEDSBREV JANUAR 2017 – Omkostningsgodtgørelse i skattesager er genindført for selskaber pr. 1. januar 2017.
NYHEDSBREV JANUAR 2017 – Udkast til forslag om nedsættelse af bo- og arveafgift ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder
NYHEDSBREV JANUAR 2015 – Udbytteskat
 
ANSÆTTELSESRET:
NYHEDSBREV MARTS 2022 – Lov om opholdstilladelse til ukrainske flygtninge
NYHEDSBREV MARTS 2022 – Ny barselsmodel – Ligestilling af orlovsrettigheder og indførelse af øremærket barselsorlov
NYHEDSBREV FEBRUAR 2019Den nye ferielov
NYHEDSBREV JANUAR 2015 – Ophævelse af 70-årsregel – Får lovændringen betydning for ansættelseskontrakterne i din virksomhed?
NYHEDSBREV DECEMBER 2015 – Ny lov om ansættelsesklausuler
 
VAREMÆRKERET:
NYHEDSBREV 18. NOVEMBER 2020 – Ikke forvekslingsrisiko mellem varemærker