Nyhedsbreve

GDPR:

NYHEDSBREV JUNI 2021 – PERSONDATA – Update juni 2021

NYHEDSBREV NOVEMBER 2018 – GDPR – Krav om private virksomheders kryptering af e-mails, e-Privacy forordning og EU-dom om fælles dataansvar mv.

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2017 – Ny EU-forordning – Overvågning af medarbejderes private e-mails – ny dom fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

NYHEDSBREV JUNI 2017 – Ny EU-forordning – Sanktioner for manglende overholdelse

NYHEDSBREV MAJ 2017 – Ny EU-forordning – Overførsel af oplysninger på tværs af landegrænser

NYHEDSBREV APRIL 2017 – Ny EU-forordning – Adfærdskodekser og certificering

NYHEDSBREV FEBRUAR 2017 – Ny EU-forordning – Skal din organisation udpege en DPO?

NYHEDSBREV JANUAR 2017 – Ny EU-forordning – den dataansvarliges (nye) forpligtelser

NYHEDSBREV OKTOBER 2016 – Ny EU-forordning om persondatabeskyttelse

 

MEDARBEJDERAKTIER:

NYHEDSBREV FEBRUAR 2022 – Aktielønsordninger under “lup”

NYHEDSBREV JANUAR 2021 – Nye regler fra 2021 for aktieløn i mindre og mellemstore virksomheder

NYHEDSBREV FEBRUAR 2019 – NU VEDTAGET – Forbedrede vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder – 50 % af årsløn som medarbejderaktier

NYHEDSBREV 17. DECEMBER 2018 – Større aftalefrihed ved indgåelse af aktieoptionsordninger mv.

NYHEDSBREV 7. NOVEMBER 2018 – Forbedrede vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder – 50 % af årsløn som medarbejderaktier

NYHEDSBREV 31. AUGUST 2018 – Forslag til ændring af aktieoptionsloven

NYHEDSBREV 16. MAJ 2018 – Styrkelse af muligheden for at aflønne med medarbejderaktier

NYHEDSBREV 19. MARTS 2018 – Lempelse af reglerne om medarbejderaktier

NYHEDSBREV 30. AUGUST 2017 – Regeringens skatteudspil vedr. aktier, herunder medarbejderaktieordninger

NYHEDSBREV MAJ 2016 – Vedtaget – Nye skatteregler for medarbejderaktier mv.

NYHEDSBREV MARTS 2016 – Nu er lovforslaget fremsat – Gunstigere skatteregler for visse medarbejderaktier mv.

NYHEDSBREV FEBRUAR 2016 – Gunstigere skatteregler for visse medarbejderaktier mv.

NYHEDSBREV JUNI 2011 – Medarbejderaktier – tilsidesættelse af tilbagekøbsklausul

 

SELSKABSRET:

NYHEDSBREV 17. JUNI 2022 – Ny frist for indberetning af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen

NYHEDSBREV 1. JANUAR 2021 – Krav til opbevaring af selskabsdokumenter

NYHEDSBREV 30. NOVEMBER 2020 – Forslag om lempeligere krav til omregistrering af iværksætterselskaber til anpartsselskaber

NYHEDSBREV 22. MAJ 2019 – Skærpelse af reglerne om registrering af reelle ejere

NYHEDSBREV 20. MAJ 2019 - Iværksætterselskaber afskaffet og kapitalkravet for anpartsselskaber nedsat til 40.000 kr.

NYHEDSBREV 8. MARTS 2019 – Lovforslag om afskaffelse af iværksætterselskaber og nedsættelse af kapitalkravet for anpartsselskaber til 40.000 kr. fremsag

NYHEDSBREV 22. MARTS 2018 – Lovforslag om ændring af selskabsloven

NYHEDSBREV 14. NOVEMBER 2017 – Erhvervs- og iværksætterpakken er nu aftalt

NYHEDSBREV JUNI 2017 – Nyt krav om registrering af reelle ejere

NYHEDSBREV DECEMBER 2014 – Det Offentlige Ejerregister

 

SKATTERET:

NYHEDSBREV 8. DECEMBER 2020 – Forældrekøb stadig muligt i virksomhedsskatteordningen

NYHEDSBREV 18. NOVEMBER 2020 – Forældrekøb stadig muligt i VSO

NYHEDSBREV 2. OKTOBER 2019 – Regeringens lovprogram 2019/20 – forventede forslag

NYHEDSBREV 20. FEBRUAR 2019 – Den ny investorfradragslov

NYHEDSBREV 19. FEBRUAR 2019 – VEDTAGET – Yderligere afbureaukratisering af forskerskatteordningen

NYHEDSBREV 31. AUGUST 2017 - Udkast til lovforslag: Fradrag for alle erhvervsmæssige lønudgifter

NYHEDSBREV 30. AUGUST 2017 – Regeringens skatteudspil vedr. personbeskatning

NYHEDSBREV 30. AUGUST 2017 – Regeringens udspil om forskerskatteordningen/ny 27%’s bruttoskat

NYHEDSBREV JANUAR 2017 – Omkostningsgodtgørelse i skattesager er genindført for selskaber pr. 1. januar 2017.

NYHEDSBREV JANUAR 2017 – Udkast til forslag om nedsættelse af bo- og arveafgift ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder

NYHEDSBREV JANUAR 2015 – Udbytteskat

 

ANSÆTTELSESRET:

NYHEDSBREV MARTS 2022 – Lov om opholdstilladelse til ukrainske flygtninge

NYHEDSBREV MARTS 2022 – Ny barselsmodel – Ligestilling af orlovsrettigheder og indførelse af øremærket barselsorlov

NYHEDSBREV FEBRUAR 2019Den nye ferielov

NYHEDSBREV JANUAR 2015 – Ophævelse af 70-årsregel - Får lovændringen betydning for ansættelseskontrakterne i din virksomhed?

NYHEDSBREV DECEMBER 2015 – Ny lov om ansættelsesklausuler

 

VAREMÆRKERET:

NYHEDSBREV 18. NOVEMBER 2020 – Ikke forvekslingsrisiko mellem varemærker