Om os

Nyborg & Rørdam er et full-service advokatfirma med en fast stab af nogle af landets dygtigste advokater.

Vi yder advokatbistand til både nystartede og etablerede virksomheder, organisationer og privatpersoner, også i sager, der rækker ud over landets grænser.

Vores advokatfirma dækker hele spektret af juridiske discipliner, og vores advokater trækker på mange års solid erfaring på deres respektive områder. Vi har vores daglige gang i landets retssale for byret, landsret og højesteret i både civile sager og straffesager og fører også sager for EU-Domstolen.

Vi bestrider tillidshverv i både internationale og danske udvalg og faglige organisationer og medvirker i gennemførelsen af uafhængige advokatundersøgelser.

Nyborg & Rørdam er det eneste advokatfirma i vores størrelse, som vægter erhvervsretten, privatretten og strafferetten på lige fod. Man kan sige, at vi på den måde er et lidt gammeldags advokatkontor, idet vi insisterer på at dække hele spektret af juridiske områder. Vi har valgt at gøre det, fordi vi mener, det er en agtværdig del af advokatgerningen at bistå klienter i alle livets situationer.

Uanset branche, størrelse og arten af udfordringer får alle vores klienter en løsningsorienteret, kompetent og engageret sagsbehandling.