Om Nyborg & Rørdam Advokatfirma

Vi leverer løsninger i topklasse

Nyborg & Rørdam er et full-service advokatfirma med en fast stab af nogle af landets dygtigste advokater.

Vi yder advokatbistand til både nystartede og etablerede virksomheder, organisationer, myndigheder og privatpersoner, også i sager der rækker ud over landets grænser.

Vores advokatfirma dækker hele spektret af juridiske discipliner, og vores advokater trækker på mange års solid erfaring inden for deres respektive specialer.

Vi har vores daglige gang i landets retssale såvel i byretten som i landsret og Højesteret i både civile sager og straffesager. Vi fører desuden også sager ved EU-Domstolen. Vi medvirker også i gennemførelsen af uafhængige advokatundersøgelser og i voldgiftssager.

Nyborg & Rørdam er det eneste advokatfirma i vores størrelse, som vægter erhvervsretten, privatretten og strafferetten på lige fod.

At dække hele spektret af juridiske områder er på sin vis gammeldags – men for os er det et bevidst valg, fordi vi mener, at det er en vigtig del af arbejdet som advokat at bistå klienter i alle livets situationer.

Vi deltager i det kollegiale samarbejde både nationalt og internationalt. På den måde samler vi viden til gavn for vores klienter samtidig med, at vi bidrager til retsudviklingen på udvalgte retsområder.

Uagtet branche, størrelse og arten af udfordringen yder vores advokater en engageret, kompetent og løsningsorienteret rådgivning for vores klienter.

Vi leverer den viden, problemløsning og sparring, klienten har brug for

Vores historie

Nyborg & Rørdam blev stiftet i 1985 og har siden haft til huse i vores nuværende domicil på St. Kongensgade med udsigt til Marmorkirken. Vi er omkring 35 medarbejdere.

I dag består Nyborg & Rørdam af et dynamisk hold af yngre og ældre advokater, som både kan trække på et fundament af solid erfaring og den nyeste viden. En sådan samling af erfaring, viden og ekspertise skaber den faglige værdi og kvalitet, som vi tilstræber.

Firmaets partnerstruktur, ønsket om at bevare en stærk intern sammenhængskraft og værnet om integriteten er baggrunden for firmaets størrelse. Vi er sammen om firmaet, fordi vi har fundet den rette kemi og vores egen særlige arbejdsform med lydhørhed og plads til at være til gensidig inspiration for hinanden.

Internationalt samarbejde

Gennem vores medlemskab af Alliuris/Alliance of International Business Lawyers har Nyborg & Rørdam Advokatfirma faste samarbejder med velrenommerede udenlandske advokatfirmaer, og vi yder løbende rådgivning i internationale sager. Uanset om din sag rækker ud over landets grænser, er vi således i stand til hurtigt og effektivt at yde dig bistand. Læs mere om Alliuris her: www.alliuris.org

En af vores advokater, Maryla Rytter Wróblewski, har et stærkt fagligt og personligt netværk i IAFL (International Academy of Family Lawyers). Akademiet er en verdensomspændende forening af praktiserende advokater, der er anerkendte som de bedste og mest erfarne i deres respektive lande. Optagelse i IAFL sker efter anbefaling. IAFL har i alt to danske medlemmer. Læs mere om IAFL her: www.iafl.com

Vores standard

Som klient hos Nyborg & Rørdam kan du forvente juridisk rådgivning og sagsbehandling af høj kvalitet. Du kan også forvente, at vi i vores kommunikation gør det komplekse let at forstå. Vi lægger vægt på en uformel og klar tone.

Vi mener, at juridisk rådgivning skal være tilpasset klientens særlige behov. Derfor inddrager vi både strategiske, økonomiske og etiske hensyn i vores rådgivning – alt med henblik på at yde den bedst mulige service.

Vores forretningsbetingelser