Partnere

Nyborg & Rørdam er ejet af 13 partnere. Vores partnerskab bygger på et langvarigt samarbejde og på gensidig tillid og respekt.

 

Partnere:

Erik Nyborg
Lars Kjeldsen
Christian Sinding
Henrik Dichman
Hanne Rahbæk
Henriette la Cour
Henrik Fürstenberg
Jakob Grøndahl
Maryla Rytter Wróblewski
Janne Glæsel
David Neutzsky-Wulff
Anne Heide-Jørgensen
Johan Leonhard