Anne Heide-Jørgensen

Partner, advokat (L)

Print Friendly, PDF & Email

Profil

Anne Heide-Jørgensen er advokat og partner i Nyborg & Rørdam.

Med sin knap 20 års erfaring inden for familie- og arveret, er hun blevet en af landets mest markante skikkelser inden for dette speciale.

Anne har specialiseret sig i sager af høj juridisk samt økonomisk kompleksitet, herunder i familieretlige sager med internationale aspekter, og hun er en del af kontorets privatretsafdeling, der er ranket i Chambers High Net Worth.

Konkret hjælper Anne klienter igennem separationer og skilsmisser, herunder bodelinger samt forholdene vedrørende børn (forældremyndighed, barnets bopæl og samvær). Derudover behandler Anne dødsboer og opretter ægtepagter, testamenter samt fremtidsfuldmagter.

Anne udmærker sig ikke blot ved sit tunge, juridiske fundament – men i lige så høj grad ved at have en dyb menneskelig forståelse. Fra det første klientmøde og frem til, at sagen er afsluttet, tager Anne vare om såvel mennesket som sagen, hvor målet er at finde den mest optimale løsning for klientens videre liv.

Anne har et tæt samarbejde med et hollandsk advokatfirma, ”Schutte Schluep & Heide-Jørgensen Advocaten”, www.sshj.eu. Sammen med dette firma kan Anne tilbyde juridisk rådgivning til danske klienter i Holland og hollandske klienter i Danmark, både inden for privatret og erhvervsret.

CV

Født 1972
Advokatbeskikkelse 2010
Møderet for Landsret 2017

2020: Partner, Nyborg & Rørdam Advokatfirma
2008: Ansat i Nyborg & Rørdam Advokatfirma
2007 – 2008: Fuldmægtig, Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, nuværende Styrelsen for Patientklager
2003 – 2007: Fuldmægtig, Københavns Overpræsidium, nuværende Familieretshuset København
2001 – 2005: Frivillig rådgiver, Københavns Retshjælp

Uddannelse
2017:
Mediator
2003: Cand.jur., Københavns Universitet
2002: Studieophold ved Universitetet i Amsterdam
1995: Sygeplejerske, Københavns Amt
1991: Studieophold, Universitetet i Perugia, Italien

Undervisning
Tidligere underviser på Københavns Universitet i familie- og arveret
Tidligere ekstern lektor på Københavns Universitet i faget Skifte af dødsboer

Medlemskaber og tillidshverv

  • Medlem af Danske Arveretsadvokater
  • Medlem af Foreningen for Danske Procedureadvokater

Udgivelser

  • Artikel: ”International familieret – Anke eller kære” af advokat Anne Heide-Jørgensen (L) og advokat Maryla Rytter Wróblewski (H), Festskrift til advokat Jørgen U. Grønborg, juni 2016

Vores advokater

Vores advokater er klar til at hjælpe dig

Se alle vores advokater