David Neutzsky-Wulff

Partner, advokat (H)

Print Friendly, PDF & Email

Profil

David Neutzsky-Wulff er advokat og partner i Nyborg & Rørdam. David har en bred erfaring med retssagsbehandling både i strafferetlige og civile sager. David har en baggrund i Justitsministeriet, hvor han bl.a. deltog i internationale forhandlinger, udarbejdede lovforslag og mødte som anklager i straffesager ved byretten og landsretten.

David har specialiseret sig i strafferet, men har også retssagserfaring inden for en lang række andre retsområder, herunder ansættelses- og arbejdsret, ophavsret, erhvervslejeret og erstatningsret. Inden for det strafferetlige område har David arbejdet med alle typer straffesager, herunder også meget omfattende og komplicerede sager. Derudover har David erfaring med undersøgelseskommissioner. Senest har han været beskikket som bisidder i FE-undersøgelseskommissionen og Minkkommissionen samt fungeret som medhjælper til udspørgeren i Instrukskommissionen.

CV

Født 1983
Advokatbeskikkelse 2012
Møderet for Landsret 2014
Møderet for Højesteret 2019

2022: Udpeget som beneficieret advokat ved Københavns Byret
2019: Udpeget som beneficieret advokat ved Retten i Lyngby
2018: Partner i Nyborg & Rørdam Advokatfirma
2014 – 2017: Ansat i Nyborg & Rørdam Advokatfirma
2012 – 2014: Ansat i Justitsministeriets departement med bibeskæftigelse hos Statsadvokaten i København
2010 – 2012: Ansat i Norrbom Vinding Advokatfirma
2007 – 2010: Ansat i Justitsministeriets departement med bibeskæftigelse hos Københavns Vestegns Politi og Statsadvokaten for København og Bornholm

Uddannelse
2007:
Cand.jur., Københavns Universitet

Undervisning
2012 – 2016:
Undervisningsassistent i strafferet på Københavns Universitet

Referencer

  • Retten i Sønderborgs dom af 25. august 2021 i sag K01-4652/2020 (Bestyrelsesformand i dansk transportfirma frifundet for åger)
  • UfR 2020.1818 (Sagen mod fhv. PET-chef)
  • UfR 2020.72 (Frifindelse i ATEA-sagen)
  • TfK 2016.219 (Betinget udvisning for overtrædelse af bl.a. straffelovens § 252 og § 192 a)
  • Sø- og Handelsrettens kendelse af 23. januar 2019 i sag BS-8644/2018-SHR (Frifindelse for konkurskarantæne)

Vores advokater

Vores advokater er klar til at hjælpe dig

Se alle vores advokater