Henriette la Cour

Partner, advokat (L), HD (F)

Print Friendly, PDF & Email

Profil

Henriette la Cour er advokat og partner i Nyborg & Rørdam med en bred erfaring inden for bl.a. skatter og afgifter, selskabs- og kontraktret samt med juridiske problemstillinger indenfor både nationale og internationale erhvervsvirksomheder.

Hun repræsenterer både danske og internationale klienter i skatteforhold inden for såvel selskabs- og erhvervsbeskatning som personskat. Henriette arbejder både med nationale og internationale beskatningsforhold og yder rådgivning i krydsfeltet mellem skatteret og selskabsret, herunder i forbindelse med M&A, omstrukturering og generationsskifte, samt aktieincitamentsstrukturer for ledelse og nøglemedarbejdere mv.

Henriette hjælper ofte start-ups med alt fra stiftelse og ejeraftaler til incitamentsprogrammer og investeringer. Desuden har hun betydelig erfaring med overdragelse og exit af start-ups. De skattemæssige konsekvenser har ofte en fremtrædende rolle i forhold til, hvordan en given transaktion struktureres. Henriette er på det område en erfaren rådgiver og kompetent sparringspartner med god forretningsmæssig forståelse. Det sikrer optimering af både kontrakts- og skattemæssige forhold såvel ved forskellige typer transaktioner som i tilknytning til opstart eller operationel drift af virksomheder, kapitalændringer og regulering af ejerforhold og ejeraftaler mv. Henriette har en kommerciel og løsningsorienteret tilgang, der medvirker til at opnå det bedst mulige resultat for klienten.

Henriette fører endvidere klagesager om skatter og afgifter for Skatteankestyrelsen (Landsskatteretten og skatteankenævn) og for domstolene.

Endelig beskæftiger Henriette sig med entreprise som rådgiver på entreprenørsiden.

CV

Født 1964
Advokatbeskikkelse 1996
Møderet for landsret 1998

2012 – : Partner/advokat, Nyborg & Rørdam Advokatfirma
2009 – 2012: Director, Leder af KPMG Legal Services
2008 – 2009: Director, KPMG, Skatteafdelingen
2002 – 2008: Advokat, Accura Advokataktieselskab
2000 – 2002: Advokat, Plesner Advokatfirma (efter fusion med O. Bondo Svane)
1995 – 2000: Advokatfuldmægtig og senere advokat, O. Bondo Svane Advokatfirma
1991 – 1995: Skattejurist/konsulent, KPMG

Uddannelse
1994:
HD i Finansiering og Kreditvæsen, Handelshøjskolen i København
1991: Cand.jur., Københavns Universitet
1989: Licence Speciale en Droit Européen ved Université Libre de Bruxelles

Undervisning
Henriette la Cour har undervist både revisorer og advokater samt hos Center for Ledelse i krydsfeltet skat/selskabsret.

Medlemskaber og tillidshverv

Bestyrelsesmedlem/rådgiver:

  • Medlem af bestyrelsen for Danske Skatteadvokater
  • Rådgiver/paneldeltager i ØresundDirekt
  • Rådgiver i Håb i Psykiatrien

Medlem af:

  • Danske Skatteadvokater
  • Dansk Skattevidenskabelig Forening
  • International Fiscal Association
  • Dansk Forening for Selskabsret
  • Foreningen Øresundsadvokater
  • Dansk Biotek

Udgivelser

Skribent af artikler i bl.a. TfS, Inspi, og medforfatter af IT Jura (Thomsons Forlag 2001).

Vores advokater

Vores advokater er klar til at hjælpe dig

Se alle vores advokater