Janne Glæsel

Partner, advokat (H)

kontakt ikonSekretær: Lone Søland lso@nrlaw.dk

Print Friendly, PDF & Email

Profil

Janne Glæsel er advokat og partner i Nyborg & Rørdam Advokatfirma og er gennem mere end 30 år specialiseret inden for immaterialret med fokus på varemærkeret, ophavsret, domænenavne og markedsføringsret. Hun har betydelig erfaring med såvel rådgivning som retssagsførelse inden for området, herunder forbudssager og retssager særligt for Sø- og Handelsretten og for Højesteret, men derudover også administrative klageorganer. Endvidere har hun erfaring med at føre tvister for EU-domstolssystemet.

Janne rådgiver tillige inden for generel erhvervsret og persondataretten, herunder i international sammenhænge.

Som autoriseret bobestyrer ved Københavns Skifteret siden 1996 har Janne endvidere arbejdet med generationsskifte, herunder særlig dødsboskifte – testameter og ægtepagter – et område der fortsat har hendes store interesse både fagligt og menneskeligt. Hun har som formand for en række almennyttige fonde stor erfaring også inden for fondsretten.

Janne har tidligere været bestyrelsesformand for Københavns Zoologiske Have.

Medlemskaber

  • Unfair Competition Committee (UCC) og tidl. formand for Non-Traditional Marks Committee begge under International Trademark Association (INTA).
  • Tidligere næstformand for Datarådet og  IT-sikkerhedsrådet samt tidligere medlem af Det Digitale Vismandsråd.
  • Bestyrelsesformand i en række almennyttige fonde

Udgivelser

  • “Webcast af generalforsamlinger – en krænkelse eller god Corporate Governance?” i Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013, s. 259 ff.
  • “Formidling af skiftereformen” i Festskrift til Taksøe-Jensen, Finn af 19. maj 1999: Generationsskifte i ret og praksis
  • “The 3D shape dilemma: Refusal to register the three-dimensional shape of a loudspeaker” i Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2012, vol 7, nr. 10
  • “Copyright Litigation” second edition 2015 – European Lawyer, Thomson Reuters
  • Data Protection & Privacy 2022, Denmark – Global Practice Guide, Chambers 2022

CV

Født 1953
Advokatbeskikkelse 1981
Møderet for Højesteret 1989

2018: Partner i Nyborg & Rørdam Advokatfirma
2017: Kontorfællesskab med Nyborg & Rørdam Advokatfirma
2008 – 2016: Partner, Gorrissen Federspiel
1996: Autoriseret bobestyrer ved Københavns Skifteret
1986-2007: Partner, Bech-Bruun
1978-1986: Advokat, Bech-Bruun

Uddannelse
1978:
Cand.jur. fra Københavns Universitet

Vores advokater

Vores advokater er klar til at hjælpe dig

Se alle vores advokater