Maryla Rytter Wróblewski

Partner, advokat (H)

Print Friendly, PDF & Email

Profil

Maryla Wróblewski er advokat og partner i Nyborg & Rørdam og en af landets største autoriteter inden for familie- og arveret. I sit daglige arbejde kombinerer hun sin omfattende specialviden og sine stærke rådgivningskompetencer med en evne til at møde mennesker i øjenhøjde og fastholde fokus på praktiske løsninger.

Maryla er en erfaren forhandler inden for og uden for retten, og hun rådgiver i sager om arveplanlægning, behandling af dødsboer og skilsmisser. Maryla rådgiver også i sager om børns forhold inden for og uden for retten. Maryla har ført flere principielle sager for Højesteret inden for sine specialer. I 2022 har hun endvidere ført og fået medhold i en sag for den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strassbourg. Dommen betød, at de danske myndigheder måtte tillade en kvinde at stedbarnsadoptere hendes mands to børn, som var født af en surrogatmor i Ukraine mod betaling.

Maryla opnåede i 2018 personlig anerkendelse i Chambers High Net Worth. Denne position har hun bevaret lige siden, og hun er således fortsat rangeret som én ud af fem i Band 1 – den højest mulige rangering

Som et særligt speciale inden for familie- og arveretten har Maryla indsigt i de problemstillinger, som de internationale familier møder, når de tilrettelægger deres forhold med særeje og testamenter, eller når de skal skilles. Maryla har herunder ført flere principielle retssager fx om bortførelse af børn. Maryla har på dette område løbende sager, der inddrager lande i hele verden.

Maryla har et stærkt fagligt og personligt netværk i IAFL (International Academy of Family Lawyers, www.iafl.com). Akademiet er en verdensomspændende forening af praktiserende advokater, der er anerkendte som de bedste og mest erfarne i deres respektive lande. Optagelse i IAFL sker efter anbefaling. IAFL har i alt to danske medlemmer.

Det er en integreret del af Marylas dagligdag at videreformidle sin viden, og hun underviser både advokatkolleger og private, f.eks. private banking kunder.

Maryla er endvidere uddannet mediator og voldgiftsdommer.

CV

Født 1973
Advokatbeskikkelse 2003
Møderet for Højesteret 2013

2012 – : Partner, Nyborg & Rørdam Advokatfirma
2009: Mediator
2004 – 2011: Advokat, Bech-Bruun
2000 – 2004: Advokatfirmaet Annelise Lemche

Uddannelse
2000:
LL.M. fra Kings College, London
1999: Cand.jur. fra Københavns Universitet
1999: Studieophold ved Universidad Autonoma de Madrid

Medlemskaber og tillidshverv

  • International Academy of Family Lawyers
  • Danske Familieadvokater
  • Danske Arveretsadvokater
  • Foreningen Højesteretsskranken

Udgivelser

  • Artikel: ”International familieret – lovvalgsreglerne og ægtefællers aftalefrihed”, Tidsskrift for Familie- og Arveret, festskrift i anledning af 25-års jubilæet for FAF (marts 2007)
  • Artikel: ”Status efter 20 år med Haagerkonventionen om internationale børnebortførelser”, Tidsskrift for Familie- og Arveret 2011.3.
  • Artikel: ”International familieret – Anke eller kære” af advokat Anne Heide-Jørgensen (L) og advokat Maryla Rytter Wróblewski (H), Festskrift til advokat Jørgen U. Grønborg, juni 2016

Vores advokater

Vores advokater er klar til at hjælpe dig

Se alle vores advokater