RETSOMRÅDER

Ægtepagter

Vi rådgiver omkring fælleseje og særeje og hjælper med at tilrettelægge og udarbejde ægtepagter i forbindelse med indgåelse af ægteskab og i forbindelse med generationsskifte.

Vores rådgivning omfatter:

• Oprettelse af ægtepagt og testamente

• Planlægning af formueforhold