RETSOMRÅDER

Ansættelses- og arbejdsret

Vi yder bistand til virksomheder, lønmodtagere og faglige organisationer i sager og spørgsmål, der vedrører ansættelses- og arbejdsret i relation til dansk ret og EU-regulering. Vores rådgivning identificerer både ansættelsesretlige og skattemæssige forhold. Vi har bred erfaring med at føre såvel retssager som voldgiftsager inden for dette område. Vores rådgivning omfatter blandt andet:

 • Forhandling og indgåelse af direktørkontrakter
 • Forhandling og indgåelse af øvrige kontrakter om ansættelsesforhold
 • Rådgivning om konkurrence- og kundeklausuler
 • Spørgsmål om afskedigelse og bortvisning
 • Ansættelsesretlige spørgsmål i relation til virksomhedsoverdragelse, herunder omstrukturering mv.
 • Ansættelsesretlig og skattemæssig rådgivning om international arbejdskraft,
  herunder i forbindelse med udstationering
 • Rådgivning om incitamentsprogrammer
 • Ligebehandlingslovene
 • Sager om overtrædelse af forvaltningsretlige regler for ansatte inden for stat og kommune
 • Tjenestemandssager
 • Kollektive overenskomstforhold
 • Rådgivning om personalepolitikker og personalehåndbøger
 • Rådgivning og bistand vedrørende persondatabehandling og personoplysninger