RETSOMRÅDER

Erhverv

Nyborg & Rørdam bistår både etablerede og nystartede virksomheder inden for mange forskellige brancher og håndterer gerne sager med internationale aspekter og sager af høj kompleksitet.

Vi rådgiver og er sparringspartnere for både mindre og større virksomheder. Vi matcher erhvervslivets behov og er nogle af landets stærkeste på feltet med et bredt overblik over hele det erhvervsretlige område. Vi bruger dette overblik i kombination med vores specialviden til at gå nye veje og udtænke alternative løsninger.

Vores advokater trækker ikke alene på deres juridiske ekspertise, men er også i besiddelse af erhvervsmæssig indsigt og forretningsforståelse. Derfor er det som udgangspunkt én advokat, der står for den samlede rådgivning, og på denne måde sikrer vi kontinuiteten og overblikket i sagsforløbet.