RETSOMRÅDER

Erhvervslejeret

Vi rådgiver både udlejere og lejere inden for de fleste erhvervslejeretlige spørgsmål, herunder:

• Køb eller salg af domicil- og udlejningsejendomme

• Forhandling og indgåelse af alle former for erhvervslejekontrakter

• Lejeregulering, herunder aftalt regulering, markedslejeregulering, skatte- og afgiftsregulering mv.

• Opsigelse eller ophævelse af erhvervslejemål

• Gennemførelse af erstatningskrav ved udlejers opsigelse

• Voldgifts- og retssager vedrørende erhvervslejemål