RETSOMRÅDER

Generationsskifte

Nyborg & Rørdam bistår med at tilrettelægge overgangen af værdier til næste generation med fokus på såvel skatte- og afgiftsmæssig optimering som personlige og forretningsmæssige hensyn. Vi har stor erfaring med at bistå i familie- og arveretlige sager, hvori der indgår generationsskifte i virksomheder.

Nyborg & Rørdams kompetencer og rådgivning omfatter:

  • Generel arveplanlægning
  • Behandling af dødsboer
  • Skattemæssige forhold ved generationsskiftemodeller, herunder skattebetaling eller eventuel gaveafgift ved overdragelsen
  • Generationsskifte af virksomhed, herunder valg af generationsskiftemodel, f.eks. gradvis overdragelse til børn eller tredjepart. Se også under Generationsskifte (erhverv).
  • Omstrukturering af selskaber. Se også under Generationsskifte (erhverv).
  • Generationsskifte af fast ejendom og anden formue. Se også under Generationsskifte (erhverv).
  • Generationsskifte på tværs af landegrænser