RETSOMRÅDER

Generationsskifte

Nyborg & Rørdam bistår med at tilrettelægge overgangen af værdier til næste generation med fokus på såvel skatte- og afgiftsmæssig optimering som personlige og forretningsmæssige hensyn. Vores advokater har stor erfaring med at bistå i sager, hvori der indgår generationsskifte i virksomheder. Se også under Generationsskifte (privat).
Nyborg & Rørdams kompetencer og ydelser omfatter:

  • Skattemæssige forhold ved generationsskiftemodeller, herunder skattebetaling eller eventuel gaveafgift ved overdragelsen
  • Generationsskifte af virksomhed, herunder valg af generationsskiftemodel, f.eks. gradvis overdragelse til børn eller tredjepart
  • Omstrukturering af selskaber
  • Generationsskifte af fast ejendom og anden formue
  • Generationsskifte på tværs af landegrænser

Se artikel fra ExecutiveMagazine af 14/09 – 2012