RETSOMRÅDER

Insolvensret

Nedgangstider sætter fokus på vigtigheden af håndtering af økonomiske krisesituationer hos virksomheder og private både på kreditorsiden og debitorsiden.
Vi yder bistand til virksomheder og private inden for det insolvensretlige område, bl.a. med følgende:

 • Kreditorrepræsentation
  Vi bistår kreditorer med sikring af klientens interesser i forbindelse med kontraktindgåelse, herunder etablering af sikkerheder i forhold til samarbejdspartnere. Vi bistår også kreditorer i forbindelse med inddrivelse af klientens tilgodehavender i forhold til rekonstruktion, konkursbehandling mv., herunder anmeldelse af krav og varetagelse af retssager vedrørende omstødelse mv.
 • Rekonstruktion og kreditorordninger
  Vi påtager os opgaven som rekonstruktør på anmodning fra debitorer eller kreditorer, ligesom vi bistår debitorer med gennemførelse af forhandlinger om opnåelse af gældsordninger med kreditorer.
 • Konkursbehandling
  Vi påtager os opgaven som kurator i nødlidende virksomheder på anmodning fra debitorer eller kreditorer med henblik på at afvikle og sikre fordeling af flest mulige værdier til kreditorerne.
 • Virksomhedsoverdragelser
  Vi bistår køber med due diligence, tilrettelæggelse og gennemførelse af overdragelse af nødlidende virksomheder.