RETSOMRÅDER

International familie- og arveret

Vores familieretsadvokater rådgiver, repræsenterer og yder bistand i internationale sager indenfor familie- og arverettens område. Vores familieretsadvokater er tillige nogle af landets mest kompetente og er udpeget af Justitsministeriet til at varetage sager af særlig kompleks eller vanskelig karakter, f.eks. sager om børnebortførelser.

Nyborg & Rørdam yder rådgivning inden for bl.a. følgende områder:

  • Vurdering af spørgsmål om værneting, lovvalg og anerkendelse i internationale familie- og arveretssager
  • Oprettelse af ægtepagter og testamenter i internationale ægteskabs- og samlivsforhold
  • Håndtering af danske dødsboer med aktiver i udlandet
  • Skilsmisse i internationale ægteskabs- og samlivsforhold, herunder bodeling og bidrag
  • Internationale børnebortførelser
  • Forældremyndighed over børn i internationale sager, herunder sager om tilladelse til at flytte et barns bopæl til udlandet
  • Samvær for børn med bopæl i Danmark for forældre med bopæl i udlandet