RETSOMRÅDER

Konkurrenceret og markedsret

Konkurrenceretten indtager en mere og mere fremtrædende plads i virksomhedens hverdag. Konkurrenceretlige overtrædelser kan få vidtrækkende konsekvenser, og derfor er konkurrencereglerne et væsentligt element i virksomhedernes beslutningsgrundlag vedrørende forretningsstrategi, samarbejdspartnere og virksomhedsopkøb mv.

Nyborg & Rørdam yder rådgivning vedrørende konkurrenceretlige problemstillinger både i relation til de danske konkurrenceregler og EU konkurrencereglerne med fokus på virksomhedernes forretningsmæssige behov. Vi rådgiver endvidere vedrørende konkurrenceretlige tvister i forhold til såvel myndigheder som andre erhvervsdrivende.

Vi rådgiver vedrørende markedsretlige spørgsmål i relation til dansk og EU-regulering. Via vores internationale samarbejde yder vi også bistand i sager, hvori der indgår rettighedsspørgsmål i udlandet.

Vores rådgivning på det markedsretlige område omfatter blandt andet:

  • Forhold vedrørende overholdelse af markedsføringsloven, herunder spørgsmål vedrørende markedsføring over for erhvervsdrivende og forbrugere
  • Spørgsmål vedrørende overholdelse af persondatalovgivningen
  • Salg og markedsføring via internettet
  • Tvister om produktefterligninger
  • Teknologioverførselsaftaler (know-how- og patentlicensaftaler)