RETSOMRÅDER

Immaterial- og medieret

Vi bistår kunstnere og andre rettighedshavere og deres organisationer vedrørende udnyttelse, beskyttelse og håndhævelse af immaterielle rettigheder i relation til dansk lovgivning og EU-regulering. Flere af vores advokater har særlig ekspertise på dette område og er i stand til at give en samlet og tværgående rådgivning i immaterial- og medieretlige spørgsmål. Vi rådgiver desuden om radio- og TV-virksomhed, IPTV, medieansvarsloven mv.

Vores bistand omfatter blandt andet:

  • Forhandling og indgåelse af kontrakter og overenskomster for rettighedshavere og disses organisationer
  • Førelse af retssager, voldgiftssager og sager ved Ophavsretslicensnævnet
  • Beskyttelse og registrering af varemærker og domænenavne i Danmark og udlandet
  • Forhandling og indgåelse af aftaler vedrørende udnyttelse af rettigheder inden for det teknologiske innovationsmiljø, herunder forsknings- og udviklingskontrakter
  • Rettighedsspørgsmål vedrørende internettet, herunder vedrørende brugen af domænenavne
  • Administration og forvaltning af ophavsrettigheder for boer