RETSOMRÅDER

Omstrukturering

Vi rådgiver om de selskabsretlige forhold og om de skattemæssige konsekvenser af sammenlægning og opsplitning af virksomheder, både nationalt og på tværs af landegrænser. I tæt samarbejde med selskabets revisor sørger vi for, at der tages hånd om den samlede proces fra start til slut. Det giver tryghed for, at tingene hænger sammen, og at der ikke er noget, der falder mellem to stole. Samtidig sikrer vores internationale netværk, at vi kan levere holdbare løsninger på tværs af landegrænser.

Vores rådgivning omkring omstrukturering omfatter blandt andet:

  • Valg og tilpasning af koncernstruktur, herunder den optimale struktur i forhold til selskabs- og skatteretlige regler, hvor vi identificerer risikofaktorer og optimale løsningsmuligheder for både virksomheder og ejere.
  • Drøftelser med og anmodninger til skattemyndighederne, hvor omstruktureringen kræver tilladelse.
  • Udarbejdelse af nødvendige selskabsretlige dokumenter, herunder fusions- og spaltningsdokumenter
  • Registrering af dokumentation og erklæringer i samarbejde med selskabets revisor over for myndighederne