RETSOMRÅDER

Virksomhedsoverdragelser

Vi har et erfarent team, som rådgiver danske og udenlandske klienter om alle aspekter i forbindelse med virksomhedsoverdragelser. Hvor det er nødvendigt kan vi, efter forudgående aftale, inddrage eksterne specialister til f.eks. gennemførelse af finansiel due diligence, miljøundersøgelser mv. Vi tilrettelægger nøje vores ressourceforbrug i forbindelse med den enkelte transaktion, således at du som klient kan være forvisset om, at omkostningerne for sagens behandling står i et fornuftigt forhold til transaktionen.

Juridisk due diligence bliver rapporteret i en overskuelig form og på en måde, som giver et godt overblik over de juridiske forhold, der kan have indflydelse på købesummen.

Vores internationale netværk sikrer, at vi kan håndtere virksomhedsoverdragelser på tværs af landegrænser.

Vores rådgivning om virksomhedsoverdragelser omfatter blandt andet:

  • Tilrettelæggelse af et forløb vedrørende salg eller køb af en virksomhed
  • Etablering af due diligence materiale for sælger, herunder drift og afvikling af datarum
  • Gennemførelse af juridisk due diligence for køber
  • Etablering af en hensigtsmæssig selskabsstruktur i forbindelse med køb eller salg af en virksomhed, herunder ved inddragelse af skattemæssige hensyn
  • Udarbejdelse og forhandling af overdragelsesaftale og ejeraftale (aktionæroverenskomst)
  • Udarbejdelse af aftaler om ledelsesaflønning og incitamentsprogrammer herunder ved inddragelse af skattemæssige optimeringsmuligheder
  • Closing (gennemførelse) af en virksomhedsoverdragelse