RETSOMRÅDER

Persondataret

Persondataretten spiller en stadig stigende rolle. For mange virksomheder betyder det, at håndtering og beskyttelse af persondata skal indtænkes i forretningsmodellen. Vi rådgiver vores klienter om indsamling, anvendelse og videregivelse af personoplysninger samt de juridiske aspekter omkring databeskyttelse.  Vi tilstræber at omsætte den komplekse regulering på databeskyttelsesområdet til konkret forståelig operationel rådgivning.

Vi bistår bl.a. vores klienter i forbindelse med følgende:

  • Forberedelse til den nye forordning om persondatabeskyttelse
  • Udarbejdelse af databehandleraftaler
  • Udarbejdelse af privacy policies og cookie policies
  • Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS, herunder EU-kommissionens standardkontrakter og binding corporate rules (BCR)
  • Behandling af personoplysninger i forbindelse med ansættelsesforhold
  • Behandling og overførsel af personoplysninger i forbindelse med virksomhedsoverdragelse
  • De registreredes rettigheder (indsigt, indsigelse og korrektion)
  • Datasikkerhedskrav
  • Cloud-løsninger og it-kontrakter
  • Persondata i markedsføring