RETSOMRÅDER

Procedure

Vi fører til stadighed en lang række civile retssager for Højesteret, Østre og Vestre Landsret, Sø- og Handelsretten samt byretterne. Desuden behandler vi sager ved voldgiftsretter og nævn. Nogle af vores advokater fungerer som voldgiftsdommere. Vi har også erfaring i at føre sager for EU-Domstolen.

Vi bistår ved tvister både mellem privatpersoner og mellem virksomheder og inden for alle forretningsområder. I udgangspunktet vil vi altid være opmærksomme på og rådgive om sagens forligsmuligheder.

Vi er blandt de forholdsvis få advokatfirmaer, der har procedure som specialeområde. Gennem hyppig deltagelse i rets- og voldgiftssager har vi opnået betydelig erfaring i at tilrettelægge og procedere rets- og voldgiftssager.