dir="ltr" lang="da-DK" Procedure - Nyborg & Rørdam

RETSOMRÅDER

Procedure

Vi fører til stadighed en lang række retssager for Højesteret, Østre og Vestre Landsret, Sø- og Handelsretten samt byretterne, både straffesager og civile sager. Vi er blandt de forholdsvis få advokatfirmaer, der har procedure som specialeområde.