RETSOMRÅDER

Erhvervs- og selskabsret

Vores rådgivning dækker alle erhvervs- og selskabsretlige spørgsmål. Vi har fokus på krydsfeltet mellem erhvervsret, selskabsret og skatteret. Vi lægger vægt på også at fungere som sparringspartner og yde brugbar rådgivning, der ikke alene fungerer legalt men også kommercielt. Som klient er du dermed sikret en værdiskabende og omkostningseffektiv rådgivning.

Nyborg & Rørdams rådgivningsydelser på området omfatter blandt andet:

  • Danske og internationale kontraktforhold, herunder forhandling og udarbejdelse af samt rådgivning om alle gængse aftaletyper
  • Etablering og drift af virksomhed, herunder valg af selskabsform, stiftelse, ejerforhold og virksomhedsstruktur
  • Selskabsretlige og skattemæssige spørgsmål vedrørende kapitaltilførsel, spaltning, fusion og andre former for omstrukturering
  • Deltagelse i bestyrelsesarbejde og bistand i forbindelse med gennemførelse af generalforsamlinger
  • Sparringspartner for virksomhedens ejer/ledelse vedrørende driften af virksomheden
  • Forholdet til offentlige myndigheder, herunder indgivelse af ansøgninger og klager over afgørelser
  • Erhvervs- og skattemæssige forhold i forbindelse med generationsskifte
  • Afvikling af virksomheder, herunder likvidation af selskaber