RETSOMRÅDER

Skatteret - Erhverv

Vi yder rådgivning om skattemæssige spørgsmål i erhvervsforhold. Vi følger udviklingen inden for skattepraksis, den aktuelle skattelovgivning og kommende lovforslag på meget nært hold. Dermed sikrer vi dig en kompetent og værdiskabende rådgivning, ligesom det giver os mulighed for at yde dig sparring baseret på den seneste viden og holdninger til det aktuelle område. Vores advokater med skatteretlig ekspertise har også en omfattende erhvervsretlig viden og forretningsmæssig forståelse. Dermed er du sikret rådgivning og totale løsninger, der inddrager sagens skatte- og erhvervsretlige aspekter. Vi kan på det grundlag i samarbejde med dig finde frem til den bedste løsning. Nyborg & Rørdams rådgivning på skatteområdet omfatter blandt andet:

  • Skatterådgivning i forbindelse med etablering af virksomhed, virksomhedshandler, omstruktureringer, herunder ved fusioner og spaltninger mv. og tilrettelæggelse af generationsskifte
  • Skatterådgivning vedrørende beskatning af lønpakker, incitamentsprogrammer, udstationering mv.
  • Førelse af sager for skatteankenævn, Landsskatteretten og domstolene