RETSOMRÅDER

Skatteret - Privat

Vi yder rådgivning vedrørende skatte- og afgiftsmæssige spørgsmål til privatpersoner og deres virksomheder. Vores advokater med skatteretlig ekspertise har også en omfattende erhvervsretlig viden og forretningsmæssig forståelse. Dermed er du sikret rådgivning og totale løsninger, der både inddrager sagens skatteretlige og dens erhvervsretlige aspekter. Vi kan på det grundlag i samarbejde med dig finde frem til den bedste løsning.

Nyborg & Rørdams rådgivning på personskatteområdet omfatter blandt andet:

  • Tilrettelæggelse af formueforhold, herunder beskatning af lønpakker, incitamentsprogrammer, pensioner, udstationering mv.
  • Arve- og gaveforhold både nationalt og internationalt, herunder i forbindelse med uddelinger fra udenlandske trusts
  • Tilrettelæggelse af generationsskifte
  • Førelse af sager for skatteankenævn, Landsskatteretten og domstolene.