RETSOMRÅDER

Skilsmisse

Vi rådgiver, repræsenterer og yder bistand i sager om separation, skilsmisse og opløsning af samlivsforhold. Vores familieretsadvokater er nogle af landets mest kompetente og er udpeget af Justitsministeriet til at varetage sager af særlig kompleks eller vanskelig karakter, f.eks. sager om børnebortførelser.

Nyborg & Rørdam rådgivning omfatter blandt andet:

• Formue- og bodeling

• Forældremyndighed og samvær med børnene

• Skilsmisse, herunder i internationale familier

• Behandling af privatretlige tvister