RETSOMRÅDER

Strafferet

Vi fører alle former for straffesager, dvs. sager om overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen, straffeloven og særlovgivningen, f.eks. lægeloven, værdipapirhandelsloven, f.eks. insiderhandel og kursmanipulation. I større straffesager om økonomisk kriminalitet har vi fordel af, at vi har kendskab til erhvervslivets forhold gennem vores øvrige rådgivning. Også inden for strafferetten er det ofte en fordel at inddrage en advokat så tidligt i sagens forløb som muligt, så vi kan give en grundig vejledning om regler og rettigheder allerede inden den første afhøring hos politiet. Uanset hvilke straffesager vi påtager os, er vi klientens talsperson. Det ligger os på sinde, at vores klienter føler sig i trygge hænder, og at vi er tilgængelige fra sigtelse til sagens afslutning.