Retssager, voldgift og mediation

Se vores advokater

Retssager, voldgift og mediation

Vi er blandt de forholdsvis få advokatfirmaer, der har procedure som et specialområde. Gennem vores advokaters hyppige deltagelse i rets- og voldgiftssager har vi opnået betydelig erfaring i at tilrettelægge og procedere både rets- og voldgiftssager.

Vi fører til stadighed en lang række civile retssager for Højesteret, Østre og Vestre Landsret, Sø- og Handelsretten samt byretterne. Vi behandler også sager ved voldgiftsretter og nævn, og nogle af vores advokater fungerer som voldgiftsdommere. Vi har endvidere erfaring i at føre sager for EU-Domstolen og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Vi bistår med rådgivning om alle slags tvister og er altid opmærksomme på muligheden for en forligsmæssig løsning af sagen.

Anne Heide-Jørgensen

Partner, advokat (L)

Maryla Rytter Wróblewski

Partner, advokat (H)

Mathias Højte

Advokat

Vi rådgiver indenfor

Erhvervsret

Forsvar

Viden & Aktuelt

Se alle

Danmark dømt ved Den
Europæiske Menneskerettighedsdomstol
Danmark er tirsdag den 6. december 2022 blevet dømt ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i en principiel sag vedrørende en dansk kvindes stedbarnsadoption af hendes mands to børn født af en…