Samvær, bopæl og forældremyndighed

Se vores advokater

Samvær, bopæl og forældremyndighed

Nyborg & Rørdam rådgiver om forældremyndighed, bopæl og samvær, og vores advokater er nogle af landets mest kompetente indenfor dette område. Vi er kendt for høj faglighed, grundighed og for at investere os selv i vores arbejde, og vi har samtidig en dyb menneskelig forståelse for den svære følelsesmæssige situation, som familien står i.

Vi bistår med juridisk rådgivning hele vejen og under samtlige forløb, herunder ved deltagelse i møder i Familieretshuset og/eller i Familieretten. I 2022 tog vi en børnesag helt til den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, hvor vi fik medhold.

Med vores rådgivning i retssager kan du forvente en meget grundig forberedelse og udførelse, herunder udarbejdelse af bilagssamlinger og eventuelt tidslinjer for at anskueliggøre forløbet for retten.

Nyborg & Rørdam yder rådgivning inden for bl.a. følgende områder:

  • Samvær med børn, herunder oprettelse af samværsaftaler og bistand i forbindelse med samværssager ved Familieretshuset og domstolene
  • Bopæls- og forældremyndighedssager ved Familieretshuset og domstolene
  • Børnebidragssager, herunder oprettelse af bidragsaftaler og bistand i forbindelse med bidragssager ved Familieretshuset
  • Børnebortførelser

Anne Heide-Jørgensen

Partner, advokat (L)

Maryla Rytter Wróblewski

Partner, advokat (H)

Mathias Højte

Advokat

Vi rådgiver indenfor

Erhvervsret

Forsvar

Viden & Aktuelt

Se alle

Danmark dømt ved Den
Europæiske Menneskerettighedsdomstol
Danmark er tirsdag den 6. december 2022 blevet dømt ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i en principiel sag vedrørende en dansk kvindes stedbarnsadoption af hendes mands to børn født af en…