Skilsmisse

Se vores advokater

Skilsmisser

Vi rådgiver, repræsenterer og yder bistand i sager om separation, skilsmisse og opløsning af samlivsforhold. Vores familieretsadvokater er nogle af landets mest kompetente og er udpeget af Justitsministeriet til at varetage sager af særlig kompleks eller vanskelig karakter, f.eks. sager om børnebortførelser.

Nyborg & Rørdams rådgivning omfatter blandt andet:

  • Formue- og bodeling
  • Forældremyndighed og samvær med børnene
  • Skilsmisse, herunder i internationale familier
  • Behandling af privatretlige tvister

Anne Heide-Jørgensen

Partner, advokat (L)

Henrik Johann Fürstenberg

Partner, advokat (H)

Maryla Rytter Wróblewski

Partner, advokat (H)

Mathias Højte

Advokat

Vi rådgiver indenfor

Erhvervsret

Forsvar

Viden & Aktuelt

Se alle

Danmark dømt ved Den
Europæiske Menneskerettighedsdomstol
Danmark er tirsdag den 6. december 2022 blevet dømt ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i en principiel sag vedrørende en dansk kvindes stedbarnsadoption af hendes mands to børn født af en…