Strafferet

Se vores advokater

Strafferet

Vi fører alle former for straffesager, uanset om sagen vedrører overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen, straffeloven eller særlovgivningen, f.eks. lægeloven eller værdipapirhandelsloven. I større straffesager om økonomisk kriminalitet har vi fordel af, at vi har kendskab til erhvervslivets forhold gennem vores øvrige rådgivning.

Kontakt en advokat med forstand på strafferet så tidligt som muligt i sagens forløb , så vi kan give en grundig vejledning om regler og rettigheder allerede inden den første afhøring hos politiet. Uanset hvilke straffesager vi påtager os, er vi klientens talsperson. Vi arbejder for, at vores klienter føler sig i trygge hænder, og at vi er tilgængelige fra sigtelse til sagens afslutning.

Lars Kjeldsen

Partner, advokat (H)

Hanne Rahbæk

Partner, advokat (H)

David Neutzsky-Wulff

Partner, advokat (H)

Vi rådgiver indenfor

Privatret

Erhvervsret

Viden & Aktuelt

Se alle

Frifindelse i straffesag om grov
skatte- og afgiftsunddragelse
Tidligere direktør frifundet i straffesag om grov skatte- og afgiftsunddragelse Den 12. august 2022 frifandt en enig domsmandsret ved Københavns Byret en tidligere direktør, der var tiltalt for medvirken til…