Danmark dømt ved Den
Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Print Friendly, PDF & Email

Danmark er tirsdag den 6. december 2022 blevet dømt ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i en principiel sag vedrørende en dansk kvindes stedbarnsadoption af hendes mands to børn født af en rugemor i Ukraine.

Partner i Nyborg & Rørdam, advokat Maryla Rytter Wróblewski har ført sagen ved Østre Landsret, Højesteret og siden ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

De danske myndigheder afviste i 2014 at tillade stedbarnsadoption af de to børn. Sagen nåede hele vejen til Højesteret, hvor en enig Højesteret nåede frem til, at den manglende mulighed for en konkret vurdering i adoptionslovens § 15 var i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Efter en konkret vurdering fandt 4 ud af 7 dommere dog, at stedbarnsadoptionen ikke skulle tillades. Advokat Maryla Rytter Wróblewski og hendes team indbragte herefter sagen for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, som ved sin dom af 6. december 2022 fandt, at Danmark krænker sine menneskeretlige forpligtelser ved ikke retligt at anerkende et forældre-barn-forhold mellem de to børn og deres danske mor.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol udtalte, at barnets interesser er altafgørende i denne type sager, og fandt, at de danske myndigheder ikke havde fundet en fair balance mellem børnenes interesser og de samfundsmæssige interesser i at begrænse de negative virkninger af kommercielt surrogatmoderskab. Der var derfor sket en krænkelse af de to børns rettigheder efter konventionens artikel 8 om ret til privat- og familieliv.

Dommen K.K. and Others v. Denmark vil få stor betydning for børn, der bor i Europa og er født af rugemødre, som har modtaget betaling.
Maryla Rytter Wróblewski deltog 7. december 2022 i P1 Debat, hvor hun fortalte om sagen. Udsendelsen kan høres her: https://lnkd.in/ewMeA8V8

Dommen kan læses i sin helhed her: Judgment K.K and Others. v. Denmark – Children’s interests not given enough weight in paid-surrogacy adoption ban

Andre Privatretsnyheder

Se alle

Danmark dømt ved Den
Europæiske Menneskerettighedsdomstol
Danmark er tirsdag den 6. december 2022 blevet dømt ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i en principiel sag vedrørende en dansk kvindes stedbarnsadoption af hendes mands to børn født af en…