Frifindelse i straffesag om grov
skatte- og afgiftsunddragelse

Print Friendly, PDF & Email

Tidligere direktør frifundet i straffesag om grov skatte- og afgiftsunddragelse

Den 12. august 2022 frifandt en enig domsmandsret ved Københavns Byret en tidligere direktør, der var tiltalt for medvirken til grov skatte- og afgiftsunddragelse. Ifølge tiltalen skulle den pågældende have udstedt fakturaer for arbejde, der ikke var udført. Disse – fiktive – fakturaer skulle så bruges af en anden virksomhed til at snyde i skat.

Sagen blev hovedforhandlet over 30 dage i efteråret 2021 og foråret 2022. Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om en længere frihedsstraf udmålt i år samt en tillægsbøde i millionstørrelsen. Byretten frifandt den tidligere direktør, da anklagemyndigheden ikke havde bevist, at hun kendte noget til de fiktive fakturaer eller havde accepteret, at de blev udstedt.

Partner og advokat i Nyborg & Rørdam, David Neutzsky-Wulff bistod den tidligere direktør.

Sagen er omtalt på Københavns Byrets hjemmeside:
https://www.domstol.dk/koebenhavn/aktuelt/2022/8/organiseret-oekonomisk-kriminalitet-med-fiktive-fakturaer/

Andre Forsvarsretsnyheder

Se alle

Frifindelse i straffesag om grov
skatte- og afgiftsunddragelse
Tidligere direktør frifundet i straffesag om grov skatte- og afgiftsunddragelse Den 12. august 2022 frifandt en enig domsmandsret ved Københavns Byret en tidligere direktør, der var tiltalt for medvirken til…