Maryla Rytter Wróblewski

Partner, advokat (H)

Primære arbejdsområder

Familie- og arveret

Profil

Maryla Wróblewski er en af landets største autoriteter inden for familie- og arveret. I sit daglige arbejde kombinerer hun sin omfattende specialviden og sine stærke rådgivningskompetencer med en evne til at møde mennesker i øjenhøjde og fastholde fokus på praktiske løsninger.

Maryla er en erfaren forhandler inden for og uden for retten, og hun rådgiver i sager om arveplanlægning, behandling af dødsboer og skilsmisser. Maryla har ført flere principielle sager for Højesteret indenfor sine specialer. I efteråret 2020 har Maryla gennemført 3 principielle sager i Højesteret. Maryla repræsenterede f.eks. den far, som i september 2020 fik eneforældremyndighed over et barn pga. morens grove samværschikane., og hun repræsenterede den kvinde, som fik afslag på stedbarnsadoption som følge af betaling til en surrogatmor i Ukraine.

Maryla er autoriseret ved Retten i Lyngby til at hjælpe ægtefæller med formuedeling ved skilsmisse. Hun er desuden autoriseret af Justitsministeriet som særlig egnet til at rådgive i sager om børnebortførelse.

Den betydelige erfaring inden for familie- og arveretten har gjort Maryla til en anerkendt advokat inden for området, og i 2018 opnåede hun personlig anerkendelse i Chambers High Net Worth. Denne position har hun bevaret lige siden, og hun er således fortsat rangeret som én ud af fem i Band 1 – den højest mulige rangering.

Som et særligt speciale indenfor familie- og arveretten har Maryla indsigt i de problemstillinger, som de internationale familier møder, når de tilrettelægger deres forhold med særeje og testamenter, eller når de skal skilles. Maryla har på dette område løbende sager, der inddrager mange forskellige lande både i Europa, Afrika, USA, Asien og Mellemøsten.

Maryla har et stærkt fagligt og personligt netværk i IAFL (International Academy of Family Lawyers, www.iafl.com). Akademiet er en verdensomspændende forening af praktiserende advokater, der er anerkendte som de bedste og mest erfarne i deres respektive lande. Optagelse i IAFL sker efter anbefaling. IAFL har i alt to danske medlemmer.

Maryla er leder af JUCs netværk om arve- og familieformueret.

Det er en integreret del af Marylas dagligdag at videreformidle sin viden, og hun underviser både advokatkolleger og private, f.eks. private banking kunder.

Udgivelser

 • Artikel: ”International familieret – lovvalgsreglerne og ægtefællers aftalefrihed”, Tidsskrift for Familie- og Arveret, festskrift i anledning af 25-års jubilæet for FAF (marts 2007)
 • Artikel: ”Status efter 20 år med Haagerkonventionen om internationale børnebortførelser”, Tidsskrift for Familie- og Arveret 2011.3.
 • Artikel: ”International familieret – Anke eller kære” af advokat Anne Heide-Jørgensen (L) og advokat Maryla Rytter Wróblewski (H), Festskrift til advokat Jørgen U. Grønborg, juni 2016

 

Medlemskaber og tillidshverv

 • International Academy of Family Lawyers
 • Danske Familieadvokater
 • Danske Arveretsadvokater
 • Suppleant i Advokatnævnet
 • Foreningen Højesteretsskranken

 

CV
Født 1973
Advokatbeskikkelse 2003
Møderet for Højesteret 2013

 • 2012 - : Partner, Nyborg & Rørdam Advokatfirma
 • 2012: Udpeget af Justitsministeriet som autoriseret bobehandler ved Retten i Lyngby
 • 2010: Udpeget af Justitsministeriet som særligt egnet til at tage sager om børnebortførelse
 • 2009: Mediator
 • 2004 - 2011: Advokat, Bech-Bruun
 • 2000 - 2004: Advokatfirmaet Annelise Lemche


Uddannelse
 • 2000: LL.M. fra Kings College, London
 • 1999: Cand.jur. fra Københavns Universitet
 • 1999: Studieophold ved Universidad Autonoma de Madrid


Sprog: Engelsk og spansk

33387029 / Mob. 23375448
23 37 54 48
mw@nrlaw.dk
Sekretær: Hanne Valgreen: hva@nrlaw.dk
Download vCard