International familie- og arveret

Se vores advokater

International familie- og arveret

Vores familieretsadvokater rådgiver, repræsenterer og yder bistand i internationale sager indenfor familie- og arverettens område. Vores familieretsadvokater er tillige nogle af landets mest kompetente og er udpeget af Justitsministeriet til at varetage sager af særlig kompleks eller vanskelig karakter, f.eks. sager om børnebortførelser.

Nyborg & Rørdam yder rådgivning inden for bl.a. følgende områder:

  • Vurdering af spørgsmål om værneting, lovvalg og anerkendelse i internationale familie- og arveretssager
  • Oprettelse af ægtepagter og testamenter i internationale ægteskabs- og samlivsforhold
  • Håndtering af danske dødsboer med aktiver i udlandet
  • Skilsmisse i internationale ægteskabs- og samlivsforhold, herunder bodeling og bidrag
  • Internationale børnebortførelser
  • Forældremyndighed over børn i internationale sager, herunder sager om tilladelse til at flytte et barns bopæl til udlandet
  • Samvær for børn med bopæl i Danmark for forældre med bopæl i udlandet

Anne Heide-Jørgensen

Partner, advokat (L)

Henrik Johann Fürstenberg

Partner, advokat (H)

Maryla Rytter Wróblewski

Partner, advokat (H)

Mathias Højte

Advokat

Vi rådgiver indenfor

Erhvervsret

Forsvar

Viden & Aktuelt

Se alle

Danmark dømt ved Den
Europæiske Menneskerettighedsdomstol
Danmark er tirsdag den 6. december 2022 blevet dømt ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i en principiel sag vedrørende en dansk kvindes stedbarnsadoption af hendes mands to børn født af en…