Retssager, voldgift og mediation

Se vores advokater

Retssager, voldgift og mediation

Vi fører til stadighed en lang række retssager for Højesteret, Østre og Vestre Landsret, Sø- og Handelsretten samt byretterne, både straffesager og civile sager. Vi er blandt de forholdsvis få advokatfirmaer, der har procedure som specialeområde.

Lars Kjeldsen

Partner, advokat (H)

Hanne Rahbæk

Partner, advokat (H)

David Neutzsky-Wulff

Partner, advokat (H)

Vi rådgiver indenfor

Privatret

Erhvervsret

Viden & Aktuelt

Se alle

Frifindelse i straffesag om grov
skatte- og afgiftsunddragelse
Tidligere direktør frifundet i straffesag om grov skatte- og afgiftsunddragelse Den 12. august 2022 frifandt en enig domsmandsret ved Københavns Byret en tidligere direktør, der var tiltalt for medvirken til…